Publicerad: 2023-11-13 10:00 | Uppdaterad: 2023-11-15 08:12

Alexandra Argyriou och Mireia Cruz De los Santos tilldelas Cilla Weigelt-stipendium 2022 och 2023

Alexandra Argyriou, doktorand vid institutionen för medicin, Solna, samt Mireia Cruz De los Santos, doktorand vid institutionen för onkologi och patologi, får Cilla Weigelts stipendium för framstående forskning rörande molekylära mekanismer inom sällsynta och underbehandlade sjukdomar. Stipendierna på 50 000 kronor vardera, delades ut den 13 november.

Cilla Weigelt-stipendiet syftar till att uppmuntra och stödja doktorander som undersöker molekylära mekanismer av relevans för sällsynta och underbehandlade sjukdomar. Stipendiemottagaren ska genomföra doktorandstudier vid ett svenskt universitet.

Alexandra Argyriou_privat foto
Alexandra Argyriou. Foto: Privat.

Om Alexandra Argyriou
Alexandra Argyriou har inriktat sin forskning på att undersöka mekanismen som leder till bestående anrikning av T-celler vid inflammation inom reumatiska sjukdomar med huvudfokus på den ovanliga sjukdomen myosit. 

Alexandra Argyriou har fått flera utmärkelser för bästa posterpresentation vid internationella konferenser och har även två publikationer med delat huvudförfattarskap i de högt rankade tidskrifterna Nature Communications samt EMBO Molecular Medicine

Forskningen kan komma att få betydelse för förståelsen om varför patienterna inte svarar bättre på immunosuppressiv behandling.

Mireia Cruz De Los Santos_privat foto
Mireia Cruz De los Santos. Foto: Privat.

Om Mireia Cruz De los Santos
Mireia Cruz De los Santos har inriktat sig mot immunologisk och molekylärbiologisk forskning av sarkom, en ovanlig och svårbehandlad form av heterogen cancer som drabbar kroppens skelett, brosk, bindväv och muskler. 

Forskningen är inriktad på att förstå tumörens mikromiljö och vilka mekanismer som reglerar infiltration av cytotoxiska CD 8 T celler genom analys av transkriptomdata i kombination med direkt analys av patientgenererade tumör och T lymfocyt co-kulturer. 

Mireia Cruz De los Santos har publicerat sina forskningsresultat i bland annat Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) samt i The Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

En prisceremoni har hållits i Chiesi GRD R&Ds lokaler på Campus Solna (KI-området) den 13 november 2023.

Om Cilla Weigelt

Cecilia “Cilla” Weigelt (född Gidlöf) disputerade i klinisk immunologi vid Uppsala universitet 1998. År 2000 började hon på det dansk-svenska bioteknikföretaget HemeBiotech som chef för cellbiologi. Hon stannade kvar i företaget (senare omdöpt till Zymenex, som senare förvärvades av Chiesi Group 2013) under hela sin karriär. 

Under denna tid gav hon betydande bidrag till flera läkemedelsupptäckts- och utvecklingsprojekt inriktade på behandling av sällsynta sjukdomar. Cilla stöttade alltid yngre forskare och drevs av att hjälpa patienter som saknade adekvat behandling för förödande sjukdomar. Cilla Weigelt gick bort 2021 vid 51 års ålder efter att ha levt tio år med bröstcancer.

Om Cilla Weigelt-priset 

Cilla Weigelt-priset har instiftats av hennes arbetsgivare Chiesi, Structural Genomics Consortium (SGC) samt av vänner och familj i hennes anda för att stödja och inspirera unga doktorander och för att hedra hennes minne. 

Priset administreras av Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Ytterligare bidrag till priset har lämnats av Aled Edwards (Toronto, Kanada), Johan Weigelt (Stockholm) och MRCS AB (Michael Sundström, Stockholm).