Publicerad: 2020-11-27 16:39 | Uppdaterad: 2020-12-01 09:53

ADHD och vår hälsa

Portrait of Shihua Sun.
Shihua Sun, doctoral student at the Department of Medical Epidemiology and Biostatistics. Foto: Qian Zhou

Shihua Sun har undersökt hur ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) är kopplat till astma samt risken att dö tidigt. I sin avhandling inkluderar Shihua fyra olika studier för att studera sambandens omfattning och orsaker, samt den möjliga effekten av läkemedelsbehandling av ADHD.

ADHD är en vanlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av ihållande ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet. Shihua fann att individer med diagnosen ADHD har en ökad risk för astma och att genetiska faktorer till stor del förklarade det sambandet. Dessutom visade Shihuas arbete att psykiatrisk samsjuklighet till stor del förklarar varför personer med ADHD har en ökad risk för att dö tidigt, samt att läkemedelsbehandling av ADHD med stor sannolikhet minskar riskökningen. 

Den 15 december försvarar Shihua sin avhandling “Attention-deficit/hyperactivity disorder and adverse health outcomes: from association to prevention”. Hans opponent är Professor Joel Nigg från Department of Psychiatry vid Oregon Health & Science University. Shihuas handledare är Henrik Larsson, Ralf Kuja-Halkola och Zheng Chang.

Tid: 16:00

Plats: Föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63819693794

Läs avhandlingen i KI:s öppna arkiv: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47418

Kontakt

Shihua Sun Anknuten till Forskning