Publicerad: 2023-01-10 13:29 | Uppdaterad: 2023-01-10 13:30

50 år av kärlkirurgisk forskning

Gruppbild av medarbetare och alumni vid gruppen kärlkirurgi

Forskargruppen Kärlkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, firade sitt 50-årsjubileum i slutet av oktober förra året. Gruppen startade 1972 då Siw Frebelius och Jesper Swedenborg tillsammans initierade grundandet av gruppen.

Gruppen leds idag av Ulf Hedin och forskningen är fokuserad på mekanismer vid uppkomst av perifer kärlsjukdom och biologiska processer i kärlväggen vid kärlkirurgiska ingrepp för benartär sjukdom, stroke och aneurysm.

Beskrivning av gruppens långa och intressanta historia från starten 1972 och fram tills idag (på engelska)