Publicerad: 2017-01-20 07:33 | Uppdaterad: 2017-01-23 10:10

10 miljoner invånare i Sverige – i dag

Jonas Ludvigsson

Klockan 7.47 den 20 januari 2017 slog befolkningsklockan över till tio miljoner. Jonas Ludvigsson hanterade två nya invånare. Foto: Gustav Mårtensson

Fredagen 20 januari är ett historiskt datum.
Det är dagen då vi är över tio miljoner invånare i Sverige.
– Det gick fortare än vi trodde, säger professor Jonas F Ludvigsson vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet.

Vi träffar barnläkaren och professorn Jonas F Ludvigsson på BB i Örebro när han lyfter upp Lova Henriksson och Olle Lööf-Norrström som bidragit till att Sverige nu har tio miljoner invånare.

Ludvigsson är huvudförfattare till en översiktsartikel om de svenska befolkningsregistren som publicerats i European Journal of Epidemiology.

– Befolkningsregistren har blivit så effektiva att i stort sett hundra procent av alla födslar och dödsfall, 95 procent av immigrationer och 91 procent av alla emigrationer rapporteras inom 30 dagar, säger Jonas F Ludvigsson.

Det är i RTB (registret för totalbefolkningen hos Statistiska Centralbyrån) och folkbokföringsregistret (hos Skatteverket) statistiken samlas.

Registren bildar det som i folkmun kallas befolkningsklockan och som SCB använde sig av för att beräkna 20 januari 2017 till den dag vi passerar tio miljoner invånare.

Men den så kallade befolkningsklockan tickar snabbare nu än den gjorde förut.

2006 var prognosen att Sverige skulle bli tio miljoner invånare år 2029.

Men vi nådde dit tolv år tidigare.

Beror det på att registren blivit så effektiva jämfört med hur de var 2006?

– Visserligen förbättras registren hela tiden och snart kommer det rapporteras snabbare än inom 30 dagar, men förklaringen finns förstås på annat håll, säger Jonas F Ludvigsson.

Mellan 2010 och 2015 ökade Sveriges befolkning näst mest i EU, med i snitt fyra procent varje år, jämfört med de andra länderna, där snittet var en procent.

Hur kommer det sig?

– Nativiteten är hög och folk väljer att flytta hit och ansöka om medborgarskap. Vi har inte forskat om varför, men vi har idéer om det. Det hänger helt enkelt ihop med att det går bra i Sverige.

Så man skulle kunna jämföra en graf med sänkta räntor med en annan med fler födda barn?

– Haha, det kanske inte vore helt fel tänkt. Men det är många faktorer som spelar in. En god konjunktur kan göra att en familj väljer att skaffa det där extra barnet. Barnbidrag och föräldraförsäkring spelar in. Och vi ska inte underskatta aspekten med jämställdhet som pappamånader och inställningen i hemmet. Nu är det fler kvinnor som kan känna sig trygga i att slippa dra hela lasset själv.

Ökad jämställdhet ger ökad befolkning alltså?

– Precis, det underlättar, säger Jonas F Ludvigsson.

SCB:s prognoser visar att vi kommer vara elva miljoner i Sverige 2024 och 12 miljoner 2040.

Text: PeKå Englund

Foto: Gustav Mårtensson

SCB räknar sedan 1749
Statistiska Centralbyråns första befolkningsstatistik är från 1749. Då fanns det 1 764 724 invånare i Sverige. 1863 var vi fyra miljoner. 1923 sex miljoner. 1968 åtta miljoner. Den 20 januari 2017 passeras tio miljoner.