Publicerad: 2017-06-29 14:50 | Uppdaterad: 2017-08-30 10:14

Xiaowei Zhuang får Lennart Nilsson Award 2017

Periodiskt membranskelett i neuroner som upptäckts med hjälp av STORM. Foto: Xiaowei Zhuang

Xiaowei Zhuang tilldelas 2017 års Lennart Nilsson Award för sina banbrytande upptäckter inom cellbiologins vackra värld, där hon bokstavligt talat gjort det osynliga synligt med hjälp av STORM-tekniken som utvecklats i hennes laboratorium.

Xiaowei Zhuang Xiaowei Zhuang är David B. Arnold Professor of Science vid Harvard University och verksam som forskare vid Howard Hughes Medical Institute. År 2006 var hon först med en metod som skulle komma att revolutionera fluorescensmikroskopin.

Hon utvecklade en metod för superupplöst ljusmikroskopi baserat på enskilda molekyler som kallas “Stochastic Optical Reconstruction Microscopy” eller STORM. Den kunde överskrida diffraktionsgränsen och utöka den spatiala upplösningen för ljusmikroskopi ned till några tiondels nanometer.

STORM-mikroskopets upplösning utökades ytterligare av Xiaowei Zhuangs laboratorium till några få nanometer, nästan 100 gånger mer än konventionella diffraktionsbegränsade ljusmikroskop. Xiaowei Zhuang har sedan dess använt STORM för att belysa den vackra biologiska nanovärlden på de mest oväntade sätt. Det bästa exemplet är hennes upptäck av en periodisk cytoskelettstruktur i nervceller.

Motivering

Tekniker för superupplöst ljusmikroskopi har revolutionerat livsvetenskaperna. Med STORM-tekniken som utvecklades i Dr Xiaowei Zhuangs laboratorium har hon gjort banbrytande upptäckter i cellbiologins vackra värld, och bokstavligt talat gjort det osynliga synligt. Hennes bilder representerar en unik kombination av tekniskt skicklighet, det allra senaste inom vetenskapen och visuell estetik som passar perfekt i Lennart Nilssons tradition.

Om Lennart Nilsson Award

Stiftelsen Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna. Ändamålet uppfylls genom att stiftelsen årligen delar ut ett pris benämnt ”Lennart Nilsson Award” till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda.