Publicerad: 2017-03-23 10:01 | Uppdaterad: 2017-03-23 11:35

Wallenberg Clinical Scholar för forskning om pneumokocker

KI-forskaren Birgitta Henriques Normark har utsetts till Wallenberg Clinical Scholar 2017. Hon får 15 miljoner kronor för att ta reda på hur nya stammar av pneumokocker formas och blir motståndskraftiga mot antibiotika.

Programmet Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 1,7 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod. Varje forskare får 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till en förlängning i ytterligare fem år. Universitet med medicinsk fakultet inbjuds att nominera forskare till dessa forskningsanslag. Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.

– De kliniska forskarna har en pressad situation och jag är mycket glad att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med sitt Scholars-program ger några av våra allra främsta kliniska forskare möjlighet att koncentrera sig på och expandera sin viktiga forskning, säger KVA:s ständige sekreterare Göran K. Hansson i ett pressmeddelande.

Stannar i näsan

Birgitta Henriques Normark är överläkare och professor institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC). Hon leder också den nationella övervakningen av allvarliga pneumokockinfektioner samt övervakningen av effekter efter införandet av pneumokockvaccinet i Sverige. Som Wallenberg Clinical Scholar ska hon kartlägga hur och varför vissa stammar av pneumokocker sprids och ger upphov till sjukdom.

Vad gör att vissa pneumokocker stannar i näsan, medan andra tar sig förbi blodhjärnbarriären till hjärnan och orsakar hjärnhinneinflammation? Hur går det till när pneumokocker tar upp arvsmassa och sprider antibiotikaresistens? Ett viktigt mål är att ta fram behandlingar som hindrar illasinnade pneumokocker från att vidhäfta slemhinnan i näsan och ta sig igenom blod-hjärnbarriären.

Förhindra allvarliga infektioner

Upp mot 60 procent av alla förskolebarn bär på pneumokocker i näsan. Oftast är dessa bakterier harmlösa, men de är också en vanlig orsak till öroninflammation, lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Varje år dör runt två miljoner människor av pneumokocker i världen.

För att förhindra allvarliga infektioner vaccineras numera svenska barn mot de vanligaste typerna av pneumokocker, vilket har haft god effekt hos barnen, men har lett till att mer sällsynta varianter av pneumokocker har börjat sprida sig, även i den vuxna befolkningen. En del av dessa pneumokocker har dessutom förvärvat motståndskraft mot antibiotika.