Publicerad: 2019-11-15 08:38 | Uppdaterad: 2019-11-15 18:27

Vinnare av 2019 års DS AB:s/KIDS forskningspris!

Man receive a diploma

Anders Persson tilldelades DS AB:s/KIDS 2019 års forskningspris!

Danderyds sjukhus och Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2019 års forskningspris gick till Anders Persson med motiveringen: Pristagaren presenterar på ett föredömligt sätt en forskningsplan för sitt doktorandprojekt som är innovativt och håller hög vetenskaplig kvalitet. Resultaten kan förväntas ha klinisk relevans och förväntas leda till patientnytta för verksamheter vi Danderyds sjukhus.

Anders Persson är klinisk doktorand på Institutionen och forskar inom ortopedi. Forskningen genomför den största registerbaserade randomiserade prövningen i syfte att kartlägga om extra luftrening sänker infektionsfrekvensen vid ortopediska operationer.