Publicerad: 2023-05-03 08:58 | Uppdaterad: 2023-05-03 09:05

Avhandling om förekomst och behandling av bäckenfrakturer

Natalie Lundin
Natalie Lundin

Natalie Lundin vid forskargruppen Ortopedi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Pelvic fractures : epidemiology and treatment" den 12 maj 2023.
Huvudhandledare är Anders Enocson.

Vad handlar din avhandling om?

Förekomst, behandling och uppföljning av patienter med bäcken- och acetabularfrakturer. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

Incidensen av bäcken- och acetabularfrakturer ökade i Sverige 2001-2016. Behandlingen var oftast icke-kirurgisk, och män behandlades i högre grad kirurgiskt jämfört med kvinnor. Patienter som behandlades kirurgiskt löpte stor risk för reoperation, främst p.g.a. infektion, artros eller felplacerade implantat. Uppföljning av patienter opererade på grund av bäckenfraktur med CTMA (Computed Tomography Micromotion Analysis) visade på störst rörlighet i bäckenet under de första 6 veckorna efter operation. 

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Med kännedom om de vanligaste komplikationerna samt vilka riskfaktorer som innebär ökad risk kan behandling väljas och uppföljning utformas för att undvika dessa. 

Vilka mål har du för framtiden?

Att fortsätta jobba klinisk samt forska inom traumaortopedi och bäckenfrakturer.

Disputation

Fredagen den 12 maj 2023 kl 09:00 i Nanna Svartz J3:12, Bioclinicum

Avhandling

Pelvic fractures : epidemiology and treatment

Kontakt

Natalie Lundin Anknuten till Forskning