Publicerad: 2016-06-07 20:00 | Uppdaterad: 2016-06-07 20:00

Viktuppgång mellan graviditeter ökar risken för syrebrist hos barnet

Risken för syrebrist hos andra barnet ökar om mamman har gått upp i vikt mellan graviditeterna. Det visar en ny stor svensk registerstudie som har gjorts av forskare vid Karolinska Institutet och som publiceras i tidskriften PLOS Medicine.

Resultaten visar att en större viktökning mellan två graviditeter, även för kvinnor som är normalviktiga, kan påverka risken för komplikationer hos det nyfödda barnet.

Om mamman har övervikt eller fetma ökar risken för många komplikationer under graviditeten och förlossningen. Syrebrist hos barnet vid förlossningen, så kallad asfyxi, är en sådan komplikation. Det är känt sedan tidigare att högt BMI hos mamman ökar risken för syrebristrelaterade skador hos det nyfödda barnet.

Martina PerssonMellan graviditeter

Den aktuella studien är den första som har undersökt om viktuppgång mellan två graviditeter påverkar risken för syrebrist i samband med den andra förlossningen.

– Vi fann att viktuppgång mellan graviditeter medförde en ökad risk för syrebrist hos en kvinnas andra barn. Riskökningen var särskilt tydlig hos barn till mammor som var normalviktiga inför första graviditeten, men som ökade i vikt inför andra graviditeten, säger Martina Persson, forskare och barnläkare vid institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet och Sachsska barn-och ungdomssjukhuset.

Forskarna använde uppgifter från det svenska medicinska födelseregistret. Studien omfattade mer än en halv miljon mammor som födde sitt första och andra barn under perioden 1992-2012.

Undersökte samband

Strax efter förlossningen bedöms alla nyfödda barns hälsotillstånd efter den så kallade Apgar-skalan, där tio är maximal poäng. Forskarna undersökte om det fanns ett samband mellan mammans viktförändring mellan den första och den andra graviditeten och syrebristrelaterade komplikationer för det andra barnet (i form av låg Apgarpoäng fem minuter efter förlossningen, kramper eller allvarliga andningsproblem under nyföddhetsperioden).

Sven CnattingiusFlera fetma-relaterade tillstånd, som kroniskt högt blodtryck, havandeskapsförgiftning och diabetes, är i sig själva kopplade till komplikationer hos det nyfödda barnet. Den förhöjda risken fanns kvar även när forskarna räknade bort alla kvinnor med dessa sjukdomar.

– Viktökning mellan graviditeterna ökar också risken för andra komplikationer under graviditeten och hos det nyfödda barnet. Huvudbudskapet är att efter förlossningen bör kvinnor få rådet att återvända till den vikt de hade före graviditeten, säger Martina Persson.

Mer än var tredje kvinna som föder barn i Sverige har övervikt eller fetma.

Forskningen har finansierats med stöd från Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd (Forte) och Karolinska Institutet. Martina Persson har en klinisk postdoktorstjänst som finansieras av Stockholms Läns Landsting.

Publikation

Inter-pregnancy Weight Change and Risks of Severe Birth-Asphyxia-Related Outcomes in Singleton Infants Born at Term: A Nationwide Swedish Cohort Study
Martina Persson, Stefan Johansson, Sven Cnattingius
PLOS Medicine, publicerad online 7 juni 2016