Publicerad: 2013-09-25 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:36

Viktig metodutveckling för hjärtklaffkirurgi

Fler patienter med läckande hjärtklaffar kan behandlas med så kallat mitraclip – en form av metallklämma – som tidigare enbart använts vid enklare läckage i hjärtklaffen. Ett internationellt forskarlag har visat att metoden även går att använda vid mer avancerad klaffsjukdom, vilket innebär att en större andel patienter som tidigare inte hade något behandlingsalternativ kan behandlas.

Den kliniska studien är gjord av forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med kollegor i Danmark och Storbritannien och den är publicerad i vetenskapstidskriften Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Läckage i hjärtklaffen mellan vänster förmak och vänster kammare – så kallad mitralisinsufficiens – är en vanlig sjukdom. Risken att drabbas ökar med åldern. Ungefär var tionde person över 75 år har moderat till uttalad mitralisklaffsjukdom. I dag behandlas uttalat symtomgivande klaffläckage oftast med konventionell hjärtkirurgi. Bröstkorgen öppnas och läkarna byter ut hjärtklaffen, alternativt reparerar den befintliga klaffen. Studier har visat att hälften av patienterna med uttalad mitralisinsufficiens som inte genomgår kirurgisk behandling dör inom fem år. Trots detta behandlas endast ungefär varannan av dessa patienter med kirurgi. Anledningen är att riskerna med hjärtkirurgi bedömts som för höga.

Mitraclip-metoden innebär att hjärtklaffen kan lagas utan att man behöver öppna bröstkorgen. Den lilla metallklämman förs in via venen i ljumsken och in i hjärtat. Metoden har visat sig vara säkrare, men mindre effektiv, jämfört med konventionell hjärtkirurgi. Den har hittills framförallt använts på de patienter där konventionell hjärtkirurgi anses för riskfyllt och fram tills nu endast varit indicerad om blodläckaget i klaffen varit beläget centralt i klaffen. Det har inneburit att en stor andel av patienterna inte kunnat behandlas.

I en studie på 173 hjärtpatienter har forskarna nu kunnat visa att ingrepp med mitraclip är möjligt att utföra även om läckaget inte är beläget centralt, samt vid annan mer avancerad klaffpatologi som tidigare ansetts som kontraindicerat för ingreppet.

– Resultatet innebär att patienter som tidigare varit utan möjlighet till behandling nu kan behandlas, med förbättrade symtom och ökad livskvalitet som följd, säger Magnus Settergren vid institutionen för medicin, Solna, och överläkare vid hjärtkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, en av forskarna bakom studien.

Studien har genomförts utan extern finansiering och utan koppling till företaget som står bakom varumärket MitraClip.

Publikation

Estévez-Loureiro R, Franzen O, Winter R, Sondergaard L, Jacobsen P, Cheung G, Moat N, Ihlemann N, Ghione M, Price S, Duncan A, Rosenberg TS, Barker S, Di Mario C, Settergren M
Echocardiographic and clinical outcomes of central versus non-central percutaneous edge-to-edge repair of degenerative mitral regurgitation
Journal of the American College of Cardiology (JACC), online 4 September 2013, doi: 10.1016/j.jacc.2013.05.093