Publicerad: 2024-06-11 13:31 | Uppdaterad: 2024-06-11 14:20

Vetenskapsrådet finansierar internationell postdok för Miranda Stiernborg

Porträtt av Miranda Stiernborg
Miranda Stiernborg. Foto: n/a

Miranda Stiernborg forskare inom molekylärbiologi vid gruppen translationell psykiatri, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, får ett internationellt postdokanslag om 3,9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att studera återkommande urinvägsinfektioner hos kvinnor.

Miranda Stiernborg kommer under perioden 2024-2027 att dela sin tid mellan Broad Institute of MIT and Harvard, Massachusetts, USA och Karolinska Institutet för att studera "Återkommande urinvägsinfektioner hos kvinnor trots antibiotikabehandling: nya metoder som avslöjar dynamiken mellan värd och bakteriefloran".

Syftet med forskningen är att studera urinvägsinfektioner, främst orsakade av uropatogen Escherichia coli (UPEC), vilket utgör en betydande global hälsoutmaning. Den ökande antibiotikaresistensen i UPEC visar på ett trängande behov av bättre insikter om faktorerna bakom återkommande urinvägsinfektioner hos annars friska individer.

– Vårt mål är att skapa en detaljerad, heltäckande karta över värden, patogenen och andra mikrobiotafaktorer som leder till urinvägsinfektioner, säger Miranda Stiernborg. Detta kommer att tillhandahålla nya förebyggande och terapeutiska strategier för återkommande urinvägsinfektioner, minska utvecklingen av antibiotikaresistenta uropatogener och identifiera stammar som riskerar att utveckla multiresistens.