Publicerad: 2020-08-31 13:48 | Uppdaterad: 2024-01-08 12:48

Vanligt med överrörlighet och tecken på nackskador bland patienter med ME/CFS

I Sverige bedöms över 40 000 personer ha ME/CFS eller ”kroniskt trötthetssyndrom”. Ett forskarlag vid Karolinska Institutet och Bragée kliniker i Region Stockholm har nu publicerat en studie som visar tidigare okända bakgrundsfaktorer.

Artikeln ursprungligen publicerad 2020-08-31. Inledningen av artikeln något justerad 2024-01-08.

Det är känt att sjukdomen ökar i tider av virusutbrott som tex vid förra coronautbrottet då en uppmärksammad norsk studie visade att insjuknandet fördubblades. Trots decennier av forskning har man inte kunnat slå fast någon förekomst av aktiv virussjukdom och de typiska tecknen med svår försämring av lätt ansträngning, yrsel vid uppåtresande, muskelvärk och hjärndimma har varit svåra att förklara.

Ett forskarlag vid Karolinska Institutet och Bragée kliniker i Region Stockholm publicerar nu en studie som visar tidigare okända bakgrundsfaktorer. Läkarna vid specialistkliniken reagerade på att de mötte så många patienter med samtidig överrörlighet och förträngningar i halsryggen som tecken på nackskador och inledde därför en studie av de 229 först inremitterade patienterna som diagnosticerats med ME och önskade att delta. Det visade sig att varannan patient hade allmän ledöverrörlighet, vilket är långt över vad som förekommer normalt. Vid magnetkameraundersökning av hjärna och halsrygg fann forskarna att drygt 80 procent av patienterna hade förträngningar i halsryggraden vilket är signifikant fler än vad som förväntas. Därtill hade 83 procent förändringar av synnerv som kan tyda på högre tryck i den vätska som omger hjärnan, en andel som också är flerfalt högre än normalt.

–  Dessa fynd kan förklara många av symtomen vid ME, säger Björn Bragée, smärtläkare och huvudförfattare. Att sjukdomen är neurologisk tycks allt klarare, och det är också intressant att nästan alla patienter hade ömhet vid lätt tryck mot muskler och att tre av fyra uppfyllde kraven för fibromyalgidiagnos utöver sin ME. 

– Ett nytt projekt är nu godkänt där vi kan mäta tryck i hjärn-och ryggvätska mer direkt, och se om våra fynd kan konfirmeras.

Artikeln publiceras i den ansedda neurologtidskriften Frontiers of Neurology, och är öppet tillgänglig för forskare och allmänhet på nätet

– Vi har redan flera projekt igång för att verifiera dessa oväntade fynd och utvärdera behandlingar utifrån dem, framhåller Med. Dr Bo Bertilson, forskningsledare och handledare från institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet.  

– Mycket av forskningen inom området inriktas på neuroinflammation, och våra resultat kan också bidra inom det området. Behovet av klinisk forskning är stort, och vid denna specialistklinik finns många patienter och anhöriga som med sin medverkan bidrar.

Publikation

Signs of Intracranial Hypertension,Hypermobility, and CraniocervicalObstructions in Patients With MyalgicEncephalomyelitis/Chronic FatigueSyndrome. Bragée B, Michos A, Drum B,Fahlgren M, Szulkin R andBertilson BC (2020) Front. Neurol. 11:828.doi: 10.3389/fneur.2020.  Published:28 August 2020

Kontakt

Björn Bragée, Leg.läkare, spec. i anestesiologi/intensivvård och smärtlindring, Bragée kliniker Stockholm epost bjorn.bragee@ki.se telefon 0708 993145

Bo Bertilsson, Leg. läkare, Med Dr, spec. i allmänmedicin, NVS, Karolinska Institutet, epost bo.bertilson@ki.se telefon 070-732 02 32