Publicerad: 2021-05-31 09:00 | Uppdaterad: 2021-06-01 10:08

Vanliga vaccin skyddar mot fler HPV-virus än tidigare känt

Illustration av HPV
Foto: Getty Images

Humant papillomvirus, HPV, kan orsaka cancer och många länder erbjuder nationella vaccinprogram för att minska den risken. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet studerat effekten av vanliga HPV-vaccin över tid. Resultaten som publicerats i The Journal of Infectious Diseases och Lancet Infectious Diseases visar ett långvarigt skydd mot fler HPV-varianter än vaccinet är utvecklat för.

Humant papillomvirus (HPV) är en vanligt förekommande och mycket smittsam sexuellt överförbar infektion. I de flesta fall läker HPV-infektionen ut av sig själv, men den kan också bli kronisk och orsaka olika typer av cancer.

Gruppen HPV omfattar mer än 200 olika typer av virus. Tretton av dem klassificeras som högriskvirus och kan till exempel orsaka livmoderhalscancer. HPV-typerna 16 och 18 orsakar omkring 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer. HPV typ 6 och 11 orsakar kondylom.

Idag används tvåvärda och fyrvärda vaccin mot HPV över hela världen med olika rapporterad effekt. Tvåvärd innebär att vaccinet skyddar mot två typer av HPV, medan ett fyrvärt vaccin skyddar mot fyra typer av virus.

Jämförde korsskyddande antikroppssvar

Som mått på en individs vaccinskydd mot tumörbildning orsakad av HPV-infektion används idag markörer för antikroppar mot olika HPV-virus. Men forskningen har hittills inte definierat vilka typer av vaccin och nivåer av antikroppar som ger ett fullgott och långsiktigt skydd. Inte heller om vaccin mot vissa HPV-typer också skyddar mot andra typer än de som ingår i vaccinen, så kallat korsskydd.

I två studier har forskare vid bland annat Karolinska Institutet, Tampere University och German Cancer Research Center, DKFZ, i Heidelberg gjort oberoende jämförelser av korsskyddande antikroppssvar, inklusive antikroppar som skyddar mot HPV-typer som inte omfattas av olika nationella vaccinprogram.

Forskarna har utvärderat varaktigheten av antikroppsskyddet för tvåvärda och fyrvärda vaccin i upp till 12 år. Resultaten bygger på drygt 3 000 kvinnor i Finland, som var 16-17 år när de vaccinerades 2002 och 2004.

Efter 12 år gjordes en uppföljning från finska mödravårdens biobank, Finnish Maternity Cohort. Analysen omfattar antikroppar mot 16 olika HPV-typer.

Gav långvarigt skydd

Resultaten visar att kvinnorna som fått fyrvärt vaccin hade antikroppar mot HPV-typ 6/11/16/18 i upp till 12 år. Lika länge hade de som fått tvåvärt vaccin antikroppar mot HPV-typ 16/18.

Hos kvinnorna som fått tvåvärt vaccin var både den neutraliserande och bindande förmågan hos vaccininducerade antikroppar mot HPV16/18/31/33/45/52/58 signifikant högre än hos de som fått fyrvärt vaccin. Neutralisering innebär att viruset hindras från att ta sig in i värdceller.

Matti Lehtinen. Foto: Privat bild.

– Våra studier förklarar varför HPV-vaccin verkar ge ett mer omfattande skydd mot olika typer av cancer än vi tidigare visste. Resultaten visar också att fyrvärt och tvåvärt vaccin ger ett fullgott skydd under lång tid, säger studiens sisteförfattare Matti Lehtinen, forskare vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, och forskningsledare vid Tampere University, Finland.

Forskningen finansierades av Academy of Finland och Finnish Cancer Foundation. Matti Lehtinen, Dan Apter och Jorma Paavonen har genom sina arbetsgivare fått forskningsstöd från Merck och GlaxoSmithKline Biologicals. Martin Müller utvecklar patent för produktion av HPV-vaccin vid Loyola University i USA, och licensierade av GlaxoSmithKline Biologicals och DKZF. Tim Waterboer har ett uppdrag som rådgivare för MSD Sharpe & Dohme. Det finns inga andra rapporterade intressekonflikter.

Publikationer

Sustainability of neutralizing antibodies induced by bi- or quadrivalent HPV vaccines correlates with efficacy”, Felipe Colaço Mariz, Penelope Gray, Noemi Bender, Tiina Eriksson, Hanna Kann, Dan Apter, Jorma Paavonen, Emma Pajunen, Kristina M. Prager, Peter Sehr, Heljä-Marja Surcel, Tim Waterboer, Martin Müller, Michael Pawlita, Matti Lehtinen. Lancet Infectious Diseases, online 31 maj 2021, doi: 10.1016/S1473-3099(20)30873-2.

Sustained cross-reactive antibody responses after human papillomavirus vaccinations: Up to 12 years follow-up in the Finnish Maternity Cohort”, Hanna Kann, Matti Lehtinen, Tiina Eriksson, Heljä-Marja Surcel, Joakim Dillner, Helena Faust. The Journal of Infectious Diseases, 3 oktober 2020, doi: 10.1093/infdis/jiaa617.