Publicerad: 2019-12-03 14:14 | Uppdaterad: 2019-12-06 11:50

Utbildning som gör skillnad i vården av äldre i Stockholms stad

Just nu deltar tre medarbetare från Stockholms stad i Karolinska Institutets 2-åriga magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter. Utbildningen går på halvfart och ges helt på distans.

Stockholms stad såg att en kompetenshöjning inom demens bland fysio- och arbetsterapeuter skulle höja vårdkvaliteten för de äldre och deras närstående. Lena Alksten, strateg på Äldreförvaltningen i Stockholms stad, berättar mer om bakgrunden till satsningen och vilka effekter hon kan se i verksamheterna här:

"Vi tror att om man utbildar fysio- och arbetsterapeuter i demens så kommer kunskapen att sprida sig och gynna hela arbetsplatsen". 

För mer information om satsningen kontakta gärna: 

Susanna Sjunneryd

Projektsamordnare