Publicerad: 2024-02-21 10:15 | Uppdaterad: 2024-03-28 11:49

Utbildning för barnmorskor för utskrivning i rätt tid från förlossningen

Mamma håller babys hand
Foto: Aditya Romansa on Unsplash

Hösten 2024 startar en ny utbildning som riktar sig till barnmorskor, Barnmorskeutfört spädbarnsstatus. Den ger barnmorskor kompetensen att utföra den grundläggande hälsoundersökningen (s.k. spädbarnsstatus) som görs på alla nyfödda barn. Därmed kan barnmorskan, och inte bara neonatologen, skriva ut nyfödda barn utan riskfaktorer från förlossningen. ”Detta möjliggör effektiviseringsvinster, en sammanhållen vårdkedja och bibehållen patientsäkerhet” säger kursledare Hanna Ulfsdottir.

Kursmodellen är baserad på en framgångsrik brittisk utbildning från 1990-talet som har utvärderats med goda resultat. Karolinska Universitetssjukhuset har även genomfört en pilotutbildning av liknande modell där fem barnmorskor utbildades för att utföra spädbarnsstatus* på lågriskbarn innan hemgång från förlossning och BB. 

Hanna Ulfsdottir
Hanna Ulfsdottir, kursledare, biträdande lektor, PhD och barnmorska. Foto: Ulf Sirborn.

"Pilotstudien visar att kvinnor och nyfödda utan vårdbehov har kunnat skrivas ut från kliniken tidigare. Flexibiliteten för hemgång ökar med denna kompetens, och erfarenheten från Karolinska Universitetssjukhuset visar att barnmorskor kan skriva ut familjer dygnet runt” förklarar Hanna Ulfsdottir, som är barnmorska och kursledare.

Pilotutbildningen visade också att barnmorskornas kompetens och trivsel på arbetsplatsen ökade.

"Att bedöma nyfödda och utföra hälsoundersökningar är redan en etablerad del av barnmorskans kompetens och därför skapar detta möjlighet till en sammanhållen vårdkedja. Barnmorskan är med från början till slut” säger Hanna Ulfsdottir.

Utbildningen Barnmorskeutfört spädbarnsstatus är på 7,5 högskolepoäng och består av föreläsningsdagar både på plats på KI och digitalt.

Veronica Siljehav, barnkardiolog och anknuten till forskning på Institutionen för Kvinnors och barns hälsa på Karolinska institutet.
Veronica Siljehav, barnkardiolog och lärare på kursen. Foto: privat.

"Det kommer att bli en rigorös utbildning med intensiva utbildningsdagar, fördjupningsuppgifter och möjlighet att nätverka med deltagare från pilotutbildningen. Dessutom gör deltagarna femtio spädbarnsstatus* under handledning av neonatolog på hemmakliniken” säger Veronica Siljehav, barnläkare och neonatolog, som är en av lärarna på utbildningen.

Deltagarna får även tillgång till en app (NIPE) som innehåller mängder av samlad information kring spädbarnsstatus såsom praktiska tips, filmer, ljudfiler och fotografier.

 

* Spädbarnsstatus är en undersökning av ett nyfött barn som innefattar bedömning av olika parametrar som till exempel hjärta, puls och höfter. 

Om Barnmorskeutfört spädbarnsstatus

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och ger barnmorskor kompetens att med ett professionellt förhållningssätt självständigt kunna utföra spädbarnsstatus vid utskrivning efter förlossning. 

Mer information

Profile image

Christina Bäckman

Projektsamordnare