Publicerad: 2020-04-16 14:19 | Uppdaterad: 2020-04-22 10:29

Uppdragsutbildning om koordinering av rehabsprocessen fyller 10 år och blir mer aktuell än någonsin efter corona-pandemin

Uppdragsutbildningen Koordinering av rehabprocessen har sedan starten 2010 varit en efterfrågad och uppskattad utbildning som genomförts i 40 kursomgångar. Över tusen koordinatorer av rehabinsatser inom hälso- och sjukvård samt företagshälsa har utbildats om regelverket för sjukskrivnings- och rehabsprocessen. I efterdyningarna av corona-pandemin tror kursledaren Anna Sporrong att kunskaperna kommer behövas mer än någonsin.

Anna Sporrong, kursledare för uppdragsutbildningen Koordinering av rehabprocessen.
Anna Sporrong, kursledare för uppdragsutbildningen Koordinering av rehabprocessen. Foto: Privat

Den senaste kursomgången fick blixtsnabbt ställas om helt till digital undervisning med obligatoriska föreläsningar och diskussioner på webben på grund av situationen med corona. "Vi ställde om på 3 dagar och det har verkligen gått över förväntan", berättar kursledaren Anna Sporrong som har varit med ända från idéstadiet 2009.

Ökat utbildningsbehov om rehabsprocessen efter corona-pandemin

När Anna reflekterar kring hur corona-pandemin kommer att påverka behovet av utbildningen på längre sikt tror hon att det tyvärr kommer att öka. "De som redan var sjukskrivna och som är i rehabiliteringskedjan kommer att fortsätta att vara det. Men det finns en risk för att deras pågående insatser kommer att stanna av och att det istället blir en eftersläpning in på hösten. Alla de som arbetar stenhårt nu under krisen  – sjukvård, skola och omsorg  – kan när det lugnar ner sig få möjlighet att känna efter hur de mår och då är det risk för att sjukfrånvaron går upp ytterligare."

Anna tror därför att kompetensutveckling för rehabkoordinatorer kommer att vara mer relevant än någonsin. "Rehabkoordinatorer kommer behövas, det är de som är motorn i sjukskrivningsprocessen. Efter sommaren kommer det förhoppningsvis ta fart i samhället. Då gäller det att vara rustad och redo att möta utmaningarna som kommer", säger Anna.

Från regeringsuppdrag för företagshälsan till utbildning för alla inom koordinering av rehabiliteringsprocessen

Utbildningen startade som ett regeringsuppdrag för företagshälsan med den första kursomgången i början av 2010. Ganska snart utvecklades den till en öppen uppdragsutbildning för alla som arbetar med samordning för återgång i arbete.

Tio år senare har Koordinering av rebabsprocessen haft över 1000 kursdeltagare från alla regioner i hela Sverige och grupperna är blandade, både från hälso- och sjukvård och företagshälsa. Kursen har även givits ett flertal gånger på uppdrag av olika regioner, som en mer anpassad kurs till de lokala förutsättningarna och då lokalt på plats hos beställaren. Sedan en tid finns det nu även kortare fördjupningskurser för hälso- och sjukvården respektive företagshälsa.

Praktisk och stärkande kompetensutveckling för rehabkoordinatorer

En anledning till att utbildningen har varit så efterfrågad genom åren är att de som arbetar med dessa frågor ofta sitter ensamma med frågeställningarna och inte har någon att bolla med. "De kan känna att de behöver stärka sig kompetensmässigt och få en helhetsbild. Sedan finns det ett stort värde i att nätverka med andra kursdeltagare inom andra organisationer men med liknande uppgifter", säger Anna som också arbetar som senior rehabkonsult.

Utbildningen, som ges vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, är på avancerad nivå och omfattar 7,5 högskolepoäng, bestående av teori och praktisk kunskap. Anna lägger ner mycket tid och energi på att göra utbildningen så intressant som möjligt.

"Det är egentligen ett ganska torrt och tråkigt ämne", säger Anna och skrattar. "Många har upplevt regelverket som krångligt. Men jag försöker göra det så intressant det bara går. Jag är en själv en praktiker och jag är mån om att utbildningen ska vara en praktisk utbildning, att arbeta med koordineringsinsatser är ett hantverk" avslutar Anna.

Om utbildningen Koordinering av rehabsprocessen, 7,5 hp

Kursen behandlar din roll som koordinator i rehabiliteringsprocessen gentemot den sjukskrivna och övriga parter såsom arbetsgivaren och andra medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen m.fl. Dessutom ger kursen en övergripande orientering i aktuella juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten. Utbildningen ges av Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Läs mer och anmäl dig här.