Publicerad: 2023-03-09 10:10 | Uppdaterad: 2023-03-09 10:09

Uppdatering av uppskattad introduktion till svensk hälso- och sjukvård

Foto: Erik Cronberg
Foto: Erik Cronberg

Den webbaserade utbildningen Introduktion till svensk hälso- och sjukvård för personal med utländsk utbildning har sedan starten haft över 1 500 deltagare. Nu har den uppdaterats för att säkerställa att den är fortsatt relevant för personer med utbildning från länder utanför EU/EES i processen mot en svensk legitimation.

Solvig Ekblad. Foto: Stefan Zimmerman.
Solvig Ekblad, legitimerad psykolog vid Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO, och adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning. Foto: Stefan Zimmerman.

Karolinska Institutet tog fram utbildningen på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges läkarförbund. Den är en introduktion till svensk hälso- och sjukvård och innehåller en grundläggande orientering.

- Denna helt webbaserade utbildning ska underlätta för personer med vårdutbildning från länder utanför EU/EES att uppnå de krav som ställs för svensk legitimation och för arbete inom svensk hälso- och sjukvård. I kursen ingår kunskaper som möjliggör en första introduktion till hälsa och mångfald ur ett kliniskt perspektiv i svensk hälso- och sjukvård, förklarar Solvig Ekblad, kursansvarig för utbildningen sedan lanseringen sommaren 2018.

Utbildningen är kostnadsfri, genomförs på distans i egen takt och är tillgänglig för alla. Sedan starten har kursen haft mer än 1 500 deltagare och utvärderingarna visar att deltagarna har användning av kunskaperna och att de gärna rekommenderar kursen till andra i samma situation.

Utbildningen har visat sig vara användbar för många som en introduktion till svensk vård och har använts i många olika sammanhang. Den har exempelvis använts i språkundervisning, i kompletteringsutbildningen för fysioterapeuter och i olika studiecirklar.

Porträtt av Måns Barkman, adjunkt och VIL-samordnare vid sektionen för fysioterapi, NVS.
Måns Barkman, lärare i medicinsk svenska på Svenska För Medicinsk personal (SFM). Foto: Annelifotografstockholm

Den senaste uppdateringen av utbildningen gjordes på initiativ av Huddinge kommun som använder utbildningen i sin verksamhet.

- Kursen används på SFM (Svenska För Medicinsk personal) på Vuxenutbildningen Huddinge kommun, där bland annat läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra vårdprofessioner förbereder sig för arbetslivet i Sverige. Kursen är mycket uppskattad av de studerande, säger Måns Barkman, lärare i medicinsk svenska på SFM.