Publicerad: 2023-11-06 18:38 | Uppdaterad: 2023-11-06 18:52

Två KI-forskare vinner MedTechLabs utlysning

Mamma som håller sitt nyfödda barn
Foto: Getty Images.

MedTechLabs har beviljat 35 miljoner kronor för två nya medicintekniska forskningsprogram. I det ena tas en ny metod fram för att övervaka syresättningen hos fostret under förlossningen. Det andra ska utveckla en ny metod för tidig diagnostik av hjärnsjukdomar med hjälp av MR-elastografi.

MedTechLabs styrgrupp har beslutat att anta två nya forskningsprogram som på olika sätt stärker centrumets inriktning på att bedriva forskning som är klinisk relevant.

Porträtt av Malin Holzmann.
Malin Holzmann. Foto: Stefan Zimmerman.

Programmet "Kontinuerlig laktatmätning och förebyggande av hypoxi hos foster under förlossningen" leds av Malin Holzmann, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, och överläkare vid enheten för graviditet och förlossning vid Karolinska Universitetssjukhuset, och Saul Rodriguez Duenas, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).  

Dagens metoder för fosterövervakning har svagheter och forskarna i detta nya program siktar på att förbättra dessa för att minska risken för organsvikt hos barnet under förlossningen. Detta är ett forskningsområde som berör många patienter och förlossningsvården i hela världen. 

MRE för hjärnan

Porträtt Tobias Granberg
Tobias Granberg. Foto: Kajsa Müllersdorf.

Det andra forskningsprogrammet "Klinisk tillämpning av nästa generations hjärnmagnetisk resonanselastografi för neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer" leds av Tobias Granberg, lektor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och Rodrigo Moreno, KTH. 

MR-elastografi (MRE) används redan idag för att diagnostisera leversjukdomar men dess komplexitet har hittills hindrat den kliniska användningen för diagnos av hjärnans sjukdomar. 

Huvudmålet med detta tvärvetenskapliga program är att göra det möjligt att genomföra MRE även för hjärnan och utvärdera dess kliniska nytta vid neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer.

Forskningen vid båda programmen beräknas vara i gång i januari 2024.

Kort om MedTechLabs

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för patientnära forskning som ska bidra till genombrott i utvecklingen av medicinteknik med betydelse för sjukvårdens viktiga utmaningar och våra stora folksjukdomar. 

I samtliga program samarbetar forskare och kliniker med både teknisk och medicinsk kompetens. Centrumet drivs gemensamt av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm.