Publicerad: 2015-05-13 17:05 | Uppdaterad: 2015-05-21 09:12

Tuberkulosmedicin kan förbättra effekt av KBT

En ny studie från Karolinska Institutet visar att effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) vid behandling av personer med tvångssyndrom kan förstärkas med hjälp av ett läkemedel kallat d-cycloserin, som länge använts mot tuberkulos. Enligt resultaten, som publiceras i tidskriften JAMA Psychiatry, motverkas förstärkningseffekten dock om patienterna samtidigt behandlas med antidepressiva läkemedel.

– Den här typen av läkemedel kallas ibland cognitive enhancers, kognitiva förstärkare, och påverkar specifika kognitiva processer i hjärnan som kan påskynda eller öka effekten av psykoterapi. Man skulle förenklat kunna säga att de fungerar som ett slags dunderhonung för KBT, säger Christian Rück, psykiater och forskare som genomfört studien tillsammans med kollegor vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Den verksamma behandlingskomponenten i KBT går ut på att man utsätter sig för situationer som framkallar obehag och stannar kvar i obehaget tills att det ebbat ut. Detta fenomen kallas för exponering eller avbetingning av rädsla. D-cycloserin (DCS) är ett gammalt tuberkulosläkemedel som också har effekter på en av hjärnans vanligaste receptorer, NMDA-receptorn. Det har i tidigare studier till exempel visat sig att DCS kan öka effekten av KBT om det tas strax innan man gör det man är rädd för.

I det nu aktuella arbetet har forskarna testat att addera läkemedlet DCS till Internetbaserad KBT hos personer med tvångssyndrom. Tidigare forskning har visat att DCS kan påskynda behandlingseffekterna av KBT vid tvångssyndrom, men ingen studie har varit tillräckligt stor att påvisa kvarvarande effekter vid behandlingens slut. I studien slumpades 128 personer som fått diagnosen tvångssyndrom till att antingen få DCS eller placebo.

Tog antidepressiva läkemedel

Resultatet i den första analysen var att det inte sågs någon effekt av DCS jämfört med placebo, men att effekten av internet KBT i sig var mycket stor. I nästa analys tog forskarna därför hänsyn till om deltagarna samtidigt också tog antidepressiva läkemedel. Det visade sig då att de som inte tog antidepressiva fick betydligt bättre effekt av DCS.

– Detta talar för att mekanismen för DCS kan påverkas av antidepressiva och att DCS och liknande substanser i framtiden kan komma att användas för att öka effekten av KBT. Vår studie är den hittills största när det gäller DCS och tvångssyndrom, men det behövs mer forskning för att fastställa de här positiva effekterna och för att till fullo förstå och kunna utnyttja de biologiska mekanismerna bakom fungerande KBT-behandling, säger Christian Rück.

Studiens förstaförfattare är Erik Andersson, institutionen för klinisk neurovetenskap. Arbetet har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet och ALF-medel genom avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

Publikation

D-Cycloserine vs Placebo as Adjunct to Cognitive Behavioral Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder and Interaction with Antidepressants; A Randomzed Clinical Trial
Erik Andersson, Erik Hedman, Jesper Enander, Diana Radu Djurfeldt, Brjánn Ljótsson, Simon Cervenka, Josef Isung, Cecilia Svanborg, David Mataix-Cols, Viktor Kaldo, Gerhard Andersson, Nils Lindefors, Christian Rück
JAMA Psychiatry, online 13 May 2015, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.0546