Publicerad: 2021-09-27 09:31 | Uppdaterad: 2021-09-30 11:05

Tre innovationsmiljöer på KI får anslag från Vinnova

I labbet.
Tre innovationsmiljöer på KI har fått anslag på upp till 8 miljoner per år i antingen 2,5 eller 5 år. På bild: Franziska Hetrodt och Daniel Manoil. Foto: Storyboard Film & Television AB

Vinnova satsar på elva innovationsmiljöer inom precisionshälsa som ska bana väg för en mer förebyggande, träffsäker och jämlik hälso- och sjukvård och bidra till att stärka Sverige som life science-nation. Av de elva utvalda är tre på Karolinska Institutet.

Inom innovationsmiljöerna kommer företag, vårdgivare, universitet, civilsamhället och patienter att arbeta tillsammans för mer träffsäkra lösningar inom hela hälsoområdet, såväl inom prevention och främjande som inom diagnostik och behandling.

– Sverige behöver en innovationsmiljö för att stimulera till och underlätta nationella precisionsmedicinska studier för patienter med cancer. I vår innovationsmiljö har vi samlat en rad viktiga aktörer som behöver vara med för att möjliggöra detta. Testbädden har en räckvidd nationellt och internationellt till initiativ och grupperingar som kan bidra och samarbeta, säger Richard Rosenquist Brandell, ordförande för Genomic Medicine Sweden (GMS) ledningsgrupp, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Totalt handlar det om en satsning på 323 miljoner kronor. Innovationsmiljöerna får anslag på upp till 8 miljoner kronor per år i antingen 2,5 eller 5 år. De innovationsmiljöer på KI som får anslag är:

I innovationsmiljön Test Bed Sweden for Clinical Trials and Implementation of Precision Health in Cancer Care (5 år), som koordineras av Handelshögskolan, ingår bland annat GMS och SciLifelab. Även i projektet IndiCell (5 år) ingår KI-forskare. Fredrik Lanner vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, leder KI-delen av projektet.