Publicerad: 2023-04-14 08:52 | Uppdaterad: 2023-04-14 08:52

Tjocktarmscancer hos modern kopplat till för tidig födelse hos det nyfödda barnet

I en nationell svensk studie av 207 nyfödda till kvinnor med cancer i tjocktarmen eller ändtarmen (”kolorektalcancer”), fann forskare en ökad risk för graviditets- och nyföddhetskomplikationer. Studien publiceras i eClinicalMedicine och är ett samarbete mellan Washington University i St Louis och Karolinska Institutet.

Dr. Yin Cao från Washington University School of Medicine in St. Louis.
Dr. Yin Cao från Washington University School of Medicine in St. Louis. Foto: okänd

Kolorektalcancer i yngre åldrar (diagnosticerad före 50 års ålder) har ökat över hela världen, vilket gör att allt fler kvinnor i fertil ålder har haft kolorektalcancer. Tidigare studier av graviditets- och nyföddhetskomplikationer hos canceröverlevare har främst fokuserat på cancer hos ungdomar och unga vuxna, medan det finns mycket litet kunskap om kolorektalcancer och graviditet.

I en rikstäckande svensk studie av 207 födslar hos kvinnor med kolorektal cancer diagnostiserad före 50 års ålder och 1 019 födslar till friska kvinnor, sågs en 2,5 gånger högre risk för havandeskapsförgiftning och 79 % ökad risk för akut kejsarsnitt hos kvinnor med kolorektal cancer jämfört med de friska kvinnorna.

–Vår studie är viktig i och med att det är den första rikstäckande studien av graviditets- och nyföddhetskomplikationer hos kvinnor med tidig kolorektal cancer, säger försteförfattaren Dr. Yin Cao, ScD, MPH, docent i kirurgi och medicin från Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

–Resultaten av vår studie visar på vikten av att stötta kvinnor med kolorektal under deras fertila år.

Jonas Ludvigsson, professor vid Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn

Följder för det nyfödda barnet

Forskarna undersökte också associationen mellan cancern och hur det gick för det nyfödda barnet. Kolorektalcancer var associerad med en 2,3 gånger högre risk för för tidig födelse hos barnet.

–Dock vill jag samtidigt poängtera att vi inte fann någon ökad risk för missbildningar, låga Apgar-poäng (som visar att barnet mår dåligt vid födelsen) eller tillväxthämning hos barn till kvinnor med kolorektal cancer, säger korresponderande författare professor Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Örebro Universitetssjukhus, och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

–Vår studie är statistiskt kraftfull och bygger på registerdata för alla födslar i Sverige 1992-2019 till kvinnor med tidigare kolorektal cancer, tillägger Ludvigsson och fortsätter:

–Jag fascineras av graviditets- och nyföddhetskomplikationer till kvinnor med kolorektal cancer samtidigt inte var högre än den var hos dessa kvinnors syskon. Det talar för att graviditets-/förlossningskomplikationer och kolorektal cancer delvis kan ha gemensamma riskfaktorer.

–Hittills saknas kliniska riktlinjer för graviditet hos kvinnor med tidigare kolorektal cancer, säger Cao och tillägger:

–Vår studie understryker vikten av ta upp graviditet och barnafödande med kvinnor som haft kolorektal cancer och som fortfarande är i fertil ålder.

Finansiering

Huvudsakliga finansiärer till studien är US National Institutes of Health, National Cancer Institute, Cancerfonden och Svenska Läkaresällskapet.

Intressekonflikter

Dr Ludvigsson har koordinerat en studie på uppdrag av Svenska IBD-kvalitetsregistret (SWIBREG). Den studien erhöll finansiering från Janssen Corporation. Yin Cao har varit konsult för Geneoscopy men utan koppling till den aktuella studien. Övriga medförfattare rapporterar inga intressekonflikter.

Publikation

Yin Cao, Stephanie Zhao, Tomas Sjöberg Bexelius, Jonas Söderling, Mengyao Shi, Bjorn Roelstraete, Barbara B. Warner, Olof Stephansson, Jonas F. Ludvigsson. Pregnancy and Neonatal Outcomes Among Women with Early-Onset Colorectal Cancer: A Nationwide Case-Control study eClinicalMedicine, online 13 April, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.101963.