Publicerad: 2021-04-07 16:34 | Uppdaterad: 2022-04-05 11:06

Tio KI-forskare får anslag från Barncancerfonden

Tio forskare vid Karolinska Institutet beviljas finansiering genom Barncancerfondens senaste tjänsteutlysning, som totalt delar ut drygt 65 miljoner kronor. Bland anslagen finns en sexårig forskartjänst och flera postdoktortjänster.

Emma Tham, forskare vid gruppen Klinisk genetik
Emma Tham Foto: N/A

En av de KI-forskare som får anslag är Emma Tham, senior forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Hennes forskning syftar till att förbättra upptäckt och uppföljning av barn med cancer genom att studera så kallat cellfritt tumör-DNA (ct-DNA), en metod som går ut på att identifiera och följa cancer genom blodprov.  Emma Tham beviljas bidrag för kliniska forskarmånader – tre månader på tre år.

– Vi hoppas att ett enkelt blodprov ska kunna ersätta eller komplettera andra prover som biopsier av tumörvävnad eller benmärgsprov. Det skulle vara en enorm vinst på många vis, säger Emma Tham som nu ska undersöka om ct-DNA kan användas som biomarkörer för barn med akut leukemi och hjärntumörer.

Finansiering för en sexårig forskartjänst tilldelas Martin Enge vid institutionen för onkologi och patologi för projektet ”Differentiation state instability and clonal selection as escape paths from anticaner therapy”. Gisela Barbany vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi tilldelas en forskartjänst på halvtid i tre år för arbetet med förfinad genetisk diagnostik för barnleukemiker. 

Oscar Bedoya Reina vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi beviljas finansiering för en forskarassistenttjänst som handlar om uppkomst och utveckling av aggressiva metastasceller i neuroblastom hos barn. 

I utlysningen beviljas också tre KI-forskare finansiering för postdoktortjänster. Dessa är Hisashi Ishida, Iryna Kolosenko och Thale Kristin Olsen.

Anslag för finansiering av doktorand tilldelas Nikolas HeroldSusanne Schlisio och Klas Blomgren.

Om Barncancerfonden och utlysningen

Barncancerfonden är den största finansiären av svensk barncancerforskning och delar varje år ut 260-300 miljoner kronor. I vårens tjänsteutlysning delades totalt drygt 65 miljoner kronor ut. Av 117 ansökningar beviljades 28, varav tio var KI-forskare. Barncancerfonden utlyser medel till forskning tre gånger om året.