Publicerad: 2020-03-11 11:34 | Uppdaterad: 2020-03-11 11:34

Till minne av Lars Weidenhielm

Professor Lars Weidenhielm
Professor Lars Weidenhielm, foto Stefan Zimmerman

Lars Weidenhielm, professor i ortopedi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, har avlidit efter en kort tids sjukdom i en ålder av 67 år.

Det är med stor sorg som vi mottagit beskedet om Lars Weidenhielms bortgång. Vi sänder våra varma tankar till familjen.

Lars avlade läkarexamen vid Karolinska Institutet 1978 och disputerade 1992 på en avhandling om biomekanik efter knäledskirurgi. Från 1981-1997 arbetade han vid S:t Görans sjukhus. År 1993 initierade han samarbete med Dr M Mikhail i Toledo, Ohio, USA, och år 2000 var han gästprofessor vid Medical College, Ohio. År 1998 tillträdde han som lektor och överläkare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Den 1 april 2005 utnämndes han till professor i ortopedi. Lars lyckades förena kliniskt arbete med forskning och undervisning på ett sätt som är få förunnat. Han var en skicklig kliniker med protesersättningar av höft- och knäled som specialitet. Lars forskade på hur man kan upptäcka små rörelser mellan ledprotes och omgivande ben, vilket har stor betydelse för diagnostik av proteslossning.

Lars var även en mycket uppskattad lärare för sjukgymnast- och läkarstudenter samt ortopeder. Tillsammans med kollegor anordnade han kurser inom proteskirurgi. Med engagemang, kunskap och humor skapade han ett klimat som gjorde kurserna populära. Lars var en viktig representant för svensk ortopedi och strävade alltid efter en hög akademisk nivå.

Vi kommer att sakna honom enormt.

Vännerna och kollegorna vid MMK