Publicerad: 2022-09-07 06:50 | Uppdaterad: 2022-09-07 14:05

Telemedicin kan ge utsatta kvinnor tillgång till säkra aborter

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

En ny studie som publicerats i den ansedda tidskriften The Lancet visar att medicinsk abort kan genomföras både säkert och effektivt på distans, utan rutinmässig ultraljudsundersökning. Studien, som är ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och Kapstadens universitet i Sydafrika, öppnar upp möjligheter att tillhandahålla säkra aborter i resursfattiga områden.

– Vad vi vet är vår studie den första randomiserade kliniska prövningen som utvärderar telemedicin, det vill säga vård på distans, vid abort. Metoden har potential att minska antalet osäkra aborter, något som är särskilt viktigt och aktuellt i tider då aborträtten hotas, säger Margit Endler, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet och läkare på Kvinnokliniken vid Södersjukhuset i Stockholm.

Stort hot mot kvinnors hälsa

Varje år genomförs 25 miljoner osäkra aborter och upp till 47 000 kvinnor och flickor dör som en följd av dessa, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Orsaken kan vara bristande resurser, stigma kring abort eller restriktiva abortlagar. I Sydafrika uppskattas att cirka hälften av alla aborter genomförs på ett osäkert sätt utanför den allmänna vården.

Den aktuella studien omfattade 900 kvinnor från fyra kliniker i Kapstaden, Sydafrika, som befann sig i graviditetsvecka 9 eller tidigare och som sökt vård för abort. Hälften fick standardvård med personlig konsultation, ultraljud och abort som påbörjades med tabletter på kliniken. Den andra hälften fick telemedicinsk behandling, vilket innebar att de fyllde i ett formulär på webben, fick information och instruktioner för aborten via sms och tog abortläkemedlen i hemmet. Den enda personliga komponenten i telemedicingruppen var en enkel undersökning (palpation) av livmodern, som genomfördes på kliniken som en säkerhetsåtgärd.

Lika bra som standardvård

Forskarna jämförde sedan andelen fullständig abort, fortsatt graviditet, biverkningar och hur nöjda deltagarna var med behandlingen. De fann att de kvinnor som genomfört aborten via telemedicin följde instruktionerna väl och uppnådde lika bra och säkra behandlingsresultat som de kvinnor som fått standardvård.

Margit Endler
Margit Endler. Foto: privat

– Det var intressant att de flesta kvinnor i båda grupperna uttryckte att de föredrog alternativet telemedicin. Vårdmodellen kan få särskilt stor betydelse i resursfattiga områden med bristande sjukvårdsinfrastruktur eller restriktiva abortlagar. Kvinnan kan till exempel undersökas vid en klinik som saknar tillgång till ultraljud och sedan få vägledning för aborten på distans, säger Margit Endler.

Forskarna planerar nu att genomföra ytterligare en studie i Afrika där de kommer att utvärdera om det helt går att utesluta det fysiska besöket på kliniken bland kvinnor som bedöms ha låg risk för komplikationer.

Forskningen finansierades av Grand Challenges Canada OPTions Initiative och Vetenskapsrådet i Sverige. En av medförfattarna, Rebecca Gomperts, är grundare och chef för WoW (Women on Web), plattformen för telemedicin som användes i studien. Inga andra intressekonflikter uppges.

Publikation

“A telemedicine model for abortion in South Africa: a randomised, controlled, non-inferiority trial”. Margit Endler, Gregory Petro, Kristina Gemzell Danielsson, Daniel Grossman, Rebecca Gomperts, Maja Weinryb, Deborah Constant. The Lancet, online 27 augusti 2022, doi: 10.1016/S0140-6736(22)01474-X.