Publicerad: 2022-08-22 08:36 | Uppdaterad: 2023-02-02 10:24

Svenska Läkaresällskapet tilldelar professor Jonas F Ludvigsson Läkaresällskapets prestigefyllda jubileumspris

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har beslutat att tilldela professor Jonas F Ludvigsson vid Karolinska Institutet Läkaresällskapets prestigefyllda Jubileumspris. Pristagaren belönas med 150 000 kr samt SLS sekelmedalj i silver.

Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet Foto: Pavel Koubek (Icon Photography)

SLS meddelar nu att Jonas F Ludvigsson belönas för sin studie som visar att patienter med kronisk virushepatit som behandlas med en låg dos av acetylsalicylsyra under lång tid får minskad risk för utveckling av levercancer samt ökad överlevnaden. Levercancer och risk för död i leversjukdom ökar snabbt i Europa och USA och studiens positiva resultat ger hopp om att man i framtiden ska kunna förhindra utvecklingen av levercancer hos patienter med kronisk virushepatit.

–Vi vill uppmärksamma och belöna studien för att den genom att använda epidemiologiska verktyg på ett imponerande sätt besvarar frågan om den kroniska inflammationens betydelse för cancerutveckling i levern, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

–Jag känner mig mycket hedrad av att studien belönas med Jubileumspriset, säger Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och barnläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro. Framtida forskning kan tänkas innebära randomiserade kliniska prövningar för att ytterligare utreda fördelarna med läkemedlet.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets årshögtid den 8 november 2022.