Publicerad: 2019-08-23 10:50 | Uppdaterad: 2019-08-23 11:58

Svenska Läkaresällskapet belönar artikeln ”Maternal Glycemic Control in Type 1 Diabetes and the Risk of Preterm Birth” med Alvarengas pris 2019 för bästa medicinska manus

An embroidered picture states that among women with diabetes and high HbA1c, there is a risk that the fetus to early the outside world will see
Jonas Ludvigsson har broderat mottot från den prisbelönta artikeln.

Studiens valspråk var ”Bland kvinnor med diabetes och högt HbA1c finns risk att fostret alltför tidigt gör sin entré”.

Studien som letts av Professor Jonas F Ludvigsson, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, visar att gravida med typ 1-diabetes löper en högre risk för graviditetskomplikationer, såsom risken att födas för tidigt. Risken ökar när blodsockernivån stiger, men även kvinnor som håller en rekommenderad nivå löper risk att föda för tidigt.

Prissumman är på 50 000 kronor och pristagarna har valt att oavkortat skänka pengarna till Läkare Utan Gränser.

– Det är en stor ära för oss i forskargruppen att belönas med Alvarengas pris. Prissumman vill vi donera till Läkare Utan Gränser och stötta deras arbete med gravida kvinnor, nyfödda barn och malaria-bekämpning i Kongo-Kinshasa, säger Jonas F. Ludvigsson. För att nå Agenda 2030-målen måste vi fortsätta vi få ned barna- och mödradödligheten. Ett sätt är att stoppa malariaepidemierna och säkerställa allas rätt till hälsa och sjukvård.

Maternal Glycemic Control in Type 1 Diabetes and the Risk for Preterm Birth: A Population-Based Cohort Study.
Ludvigsson JF, Neovius M, Söderling J, Gudbjörnsdottir S, Svensson AM, Franzén S, et al
Ann. Intern. Med. 2019 Apr;():

Mer information

Läs på Läkaresällskapets hemsida eller kontakta Jonas.

Jonas Ludvigsson

Professor
C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Kontakt