Publicerad: 2015-01-23 09:57 | Uppdaterad: 2015-01-23 13:43

Svenska forskare visar hur kroppens proteiner påverkas av läkemedel

Den första stora analysen av The Human Protein Atlas, en karta över människans proteiner, har nu publicerats i tidskriften Science. Proteiner är kroppens byggstenar och analysen ger en mer detaljerad uppfattning om var proteinerna finns i kroppen, exempelvis i hjärta, lever eller blodomlopp, och på vilket sätt de påverkar olika sjukdomar. Studien har särskilt fokuserat på proteiner som är kopplade till cancer samt proteiner som är mål för läkemedel.

Proteinatlasen lanserades i november 2014 och är ett internationellt samarbete med bas i Sverige. Det är en kunskapsbank som består av en interaktiv databas med 13 miljoner bilder på proteiner i olika vävnader som hjärna, hjärta och lever. Den är tillgänglig för alla så att forskare över hela världen kan utnyttja informationen i sin forskning och till att utveckla nya diagnostiska metoder och läkemedel.

Den nya studien har analyserat mer än 90 procent av de cirka 20 000 proteiner som finns i kroppen och visar vilka som finns i kroppens olika vävnader, till exempel de som finns enbart i njurar, hjärta eller lever, vilka som finns inuti cellerna och vilka som finns i blodomloppet. Denna information är av stor vikt för läkemedelsindustrin. Studien har specifikt undersökt de 618 proteiner som är mål för alla läkemedel som finns på marknaden och upptäckt att 70 procent av dessa proteiner antingen utsöndras eller befinner sig i cellmembranen.

Oönskade biverkningar

Informationen kan användas till att förklara hur olika läkemedel fungerar och varför vissa av dem har oönskade biverkningar. Exempelvis visar studien att 30 procent av målproteinerna finns i alla vävnader, vilket kan ge en förklaring till varför vissa läkemedel ger biverkningar. Det är forskarnas förhoppning att resultaten av analysen kan användas till att ge förbättrade läkemedel i framtiden.

Den nu publicerade studien i Science är ett samarbete mellan svenska forskare från KTH, Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Stockholms universitet och den nationella forskningsanläggningen Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Studien finansierades av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Ansvarig forskningsledare var Mattias Uhlén vid KTH och SciLifeLab. Från Karolinska Institutet var Jan Mulder, forskare vid Institutionen för neurovetenskap och SciLifeLab, involverad.

Publikation

Tissue-based map of the human proteome
Mathias Uhlén, Linn Fagerberg, Björn M Hallström, Cecilia Lindskog, Per Oksvold, Adil Mardinoglu, Åsa Sivertsson, Caroline Kampf, Evelina Sjöstedt, Anna Asplund, IngMarie Olsson, Karolina Edlund, Emma Lundberg, Sanjay Navani, Cristina Al-Khalili Szigyarto, Jacob Odeberg, Dijana Djureinovic, Jenny Ottosson Takanen, Sophia Hober, Tove Alm, Per-Henrik Edqvist, Holger Berling, Hanna Tegel, Jan Mulder, Johan Rockberg, Peter Nilsson, Jochen M Schwenk, Marica Hamsten, Kalle von Feilitzen, Mattias Forsberg, Lukas Persson, Fredric Johansson, Martin Zwahlen, Gunnar von Heijne, Jens Nielsen, Fredrik Pontén
Science, 23 januari 2015, doi: 10.1126/science.1260419