Publicerad: 2019-07-04 13:52 | Uppdaterad: 2019-07-04 14:03

SveDemdata visar koppling mellan statiner och minskad mortalitet bland personer med demenssjukdom

Detta har uppmärksammats på Europeiska konferensen i neurologi i Oslo.

Forskare från NVS-institutionen, Karolinska Institutet och University Medical center i Ljubljana  i Slovenien har i en studie visat att bland de 44 920 personer med demenssjukdom i Svenska Demensregistret, SveDem, under perioden 2008-2015  som använde statiner för att sänka blodkolesterolnivåerna hade 22% lägre mortalitetsrisk jämfört med dem som inte använde statiner.

”Fynden är intressanta och visar hur användbart SveDem är för att studera läkemedel och andra sjukdomar och också bland dem demenssjukdom” säger Maria Eriksdotter, registerhållare för SveDem, www.svedem.se.

Läs mer här

Statins, risk of death and stroke in patients with dementia - a registry-based study. Petek B, Villa-Lopez M, Winblad B, Kramberger MG, von Euler M, Xu H, Eriksdotter M, Garcia-Ptacek S, presented at the 5th Congress of International Neurology in Oslo, July 2019.