Publicerad: 2023-10-02 09:16 | Uppdaterad: 2023-10-02 10:26

Studie pekar på möjligt samband mellan kronisk stress och Alzheimers sjukdom

dekorativ bild
Kvinna vid skrivbord. Foto: Getty Images

Forskare från Karolinska Institutet har publicerat en studie i Alzheimer's Research & Therapy som lyfter möjliga samband mellan kronisk stress, mild kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom. Studien visar hur personer i åldern 18 till 65 år som tidigare diagnostiserats med utmattningssyndrom och depression i något högre grad än andra får diagnosen mild kognitiv svikt eller Alzheimers sjukdom.

I Sverige är cirka 160 000 människor drabbade av någon form av demenssjukdom där Alzheimers sjukdom är den vanligaste. I takt med att vår livslängd ökar, ökar också antalet personer som drabbas av demens. Samtidigt har flera nya diagnosmetoder och tidiga behandlingar utvecklats de senaste åren vilket väcker behovet av att identifiera fler riskfaktorer bakom sjukdomarna. 

Tidigare studier har visat ett möjligt samband mellan kronisk stress, depression och demenssjukdom. Nu publiceras en ny studie som visar att personer som fått diagnosen utmattningssyndrom eller depression i högre grad får diagnosen Alzheimers sjukdom.

Risken att få Alzheimers sjukdom var över två gånger högre hos patienter med utmattningssyndrom och depression jämfört med patienter utan vare sig depression eller utmattningssyndrom.

Axel, Carl Carlsson
Axel, Carl, Carl Carlsson Foto: Mia Flink

–  Vi kunde dessutom se att risken var upp till fyra gånger högre hos patienter med både utmattningssyndrom och depression. Risken för att drabbas av kognitiv svikt var förhöjd ungefär lika mycket, säger Axel, Carl Carlsson, docent vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet och studiens sisteförfattare och fortsätter:

– Risken är fortfarande mycket liten och orsakssambandet är inte känt. Men fynden är viktiga för att vi ska kunna förbättra preventionsarbetet och förstå samband med övriga riskfaktorer för demens, säger Axel Carlsson.

Studien gjordes med hjälp av Region Stockholms administrativa hälsovårdsdatabas som rymmer alla vårdkontakter med ersättning från Region Stockholm. Forskarna fokuserade på patienter i åldersgruppen 18 till 65 år mellan 2012 och 2013.

Följdes under åtta år

Forskarna fann 44 447 personer med diagnosen utmattningssyndrom och/eller depression. Dessa följdes under åtta år för att se hur många av dem som senare diagnostiserades med mild kognitiv svikt eller Alzheimers sjukdom.

Antalet jämfördes med övriga 1 362 548 individer mellan 18 och 65 år och visade att fler med utmattningssyndrom eller depression också diagnostiserades med mild kognitiv svikt eller Alzheimers sjukdom. 

– Det är mycket ovanligt att personer i denna åldersgrupp drabbas av demenssjukdom, därför är det viktigt att vi identifierar alla möjliga riskfaktorer bakom sjukdomen. Här visar vi att diagnosen är vanligare hos dem som tidigare utsatts för långvarig stress eller depression men ytterligare studier behövs för att vi ska kunna visa om där finns ett orsakssamband, säger Axel, Carl Carlsson.

Forskarna fortsätter nu sitt arbete med att bland annat utveckla enkäter och kognitiva tester för att tidigt kunna identifiera personer med risk för en demenssjukdom.    

Forskningen har finansierats av Region Stockholm och gjorts i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Forskarna rapporterar att det inte finns någon intressekonflikt.

Publikation

Stress, depression, and risk of dementia – a cohort study in the total population between 18 and 65 years old in Region Stockholm”, Johanna Wallensten, Gunnar Ljunggren, Anna Nager, Caroline Wachtler, Nenad Bogdanovic, Predrag Petrovic och Axel C. Carlsson, Alzheimer's Research & Therapy, online 2 oktober 2023, doi : 10.1186/s13195-023-01308-4