Publicerad: 2023-12-01 13:54 | Uppdaterad: 2023-12-06 14:55

Studie ger viktig kunskap för behandling av hiv

Bild av mänsklig T-cell som attackeras av hiv.
Mänsklig T-cell (blått) som attackeras av hiv (gult). Bild: Seth Pincus, Elizabeth Fischer och Austin Athman, NIH.

En studie har visat att fördelningen av HIV-1-subtyper i Sverige har förändrats mycket sedan början av aids-epidemin. Mycket på grund av migration av redan infekterade personer till Sverige. Studien fokuserade på personer som migrerat från Ukraina, för att vården för dem ska kunna anpassas till deras behov. Resultaten ger viktig kunskap för framtida analys och behandling.

Fotografi av en man med mörk skjorta.
Anders Sönnerborg, institutionen för medicin, Huddinge, är en av forskarna bakom studien. Foto: Andreas Andersson

Bakom studien står bland andra Anders Sönnerborg och Maarten Van De Klundert från avdelningen för infektionssjukdomar och hud vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), samt Dr Anna Weibull-Wärnberg, läkare på Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset . 

Vad ville ni undersöka i studien och varför?

Vi ville övervaka förändringar i mångfalden för HIV-1 i Sverige. Det är viktigt att följa spridningen av varianter, till exempel subtypen HIV-1A6. Denna subtyp är vanlig i östra delen av Världshälsoorganisationens (WHO) Europaregion och bör övervakas eftersom den lätt kan bli resistent mot innovativa långverkande injicerbara hiv-läkemedel. Vi fokuserade på personer som migrerat från Ukraina, för att vården för dem ska kunna anpassas till deras behov.

Vad har vi lärt oss av studien?

Fördelningen av HIV-1-subtyper i Sverige har förändrats mycket sedan början av aids-epidemin och har blivit mycket varierad, främst på grund av migration av redan infekterade personer till Sverige. För närvarande är HIV-1A6 den sjätte vanligaste subtypen. Människor från Ukraina är inte alltid medvetna om att de är infekterade, och majoriteten av de ukrainska människor som lever med hiv är infekterade med hiv-1A6.

Vilka konsekvenser får era resultat för folkhälsan?

Det är viktigt att utföra sekvensanalyser av HIV för att följa spridningen av nya undertyper. Personer med ursprung i Ukraina bör uppmuntras att testa sig för HIV. Standardvård utifrån svenska protokoll visade sig vara effektiv för behandling av ukrainska personer som lever med hiv. Den höga andelen individer som är infekterade med subtyp HIV-1A6 bör tas i beaktande när man överväger behandling med långverkande injicerbara HIV-läkemedel.