Publicerad: 2023-10-10 09:11 | Uppdaterad: 2024-04-04 09:14

Studerar luktsinnet och dess betydelse för hälsa

Människans luktsinne är både välutvecklat och viktigt för vår hälsa. Johan Lundström kartlägger ett sinne som länge negligerats av forskningen.

Porträtt
Professor Johan Lundström. Foto: Erik Flyg

Vad forskar du om?

-Jag forskar om hur vårt luktsinne fungerar, och om diagnos och behandling när det inte fungerar. Människans luktsinne har länge betraktats som svagt och oviktigt och negligerats av forskningen. Men det senaste decenniet har min och andras forskning visat att vårt luktsinne dels är mycket välutvecklat, dels har stor betydelse för vår hälsa.

Hur forskar du om detta?

-Vårt fokus är att förstå hur luktintryck processas i hjärnan. Vi har utvecklat en metod för att mäta hjärnaktivitet i luktbulberna, som är den del av lukthjärnan som först detekterar en lukt – något som inte tidigare varit möjligt.

Ett spår i vår forskning handlar om personer som helt saknat luktsinne sedan födseln. Vi har bland annat sett att de kompenserar med andra sinnen på olika sätt. Vi har också upptäckt att de inte har mindre aktivitet i primära luktcortex, vilket tyder på att det har en bredare funktion än man tidigare antagit.

Vi forskar även om förlust av luktsinnet senare i livet – ett betydligt vanligare tillstånd. Ungefär hälften av de drabbade utvecklar klinisk depression och vi försöker förstå detta samband. Försämrad livskvalitet spelar nog in, men det tycks även ha med obalanser i hjärnans signalering att göra.

Vad vill du åstadkomma på lång sikt?

-Vi siktar på att utveckla implantat för luktsinnet, liknande hörselskadades cochleaimplantat. Ett konkret mål är att ta den forskningen hela vägen till färdig produkt. Mer generellt vill jag medverka till mer intresse och utrymme för luktsinnet i läkarutbildningen och vården, i linje med vår nya förståelse av dess stora betydelse.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2023”

Om Johan Lundström

professor i psykologi med inriktning mot luktperception vid institutionen för klinisk neurovetenskap

Johan Lundström är född i Västerås 1973. Han utbildade sig i psykologi vid Uppsala universitet, med examen 2001, och disputerade vid samma lärosäte 2005. 2005–2007 gjorde han postdoc vid McGill University, Montreal, Kanada. 2007–2022 forskade han vid Monell Chemical Senses Center, Philadelphia, USA. Han har också forskat vid Karolinska Institutet och University of Pennsylvania, USA, samt grundat och lett Stockholms universitets Brain Imaging Centre.

Johan Lundström har anställts som professor i psykologi med inriktning mot luktperception vid Karolinska Institutet från 1 januari 2023.

Se en film