Publicerad: 2020-04-02 13:19 | Uppdaterad: 2020-04-02 13:19

Stress under pågående cancerutredning

Qing Shen vill med sin avhandling öka förståelsen av vad som händer under en pågående cancerutredning genom att undersöka olika stressrelaterade sjukdomsutfall under den kritiska tidsperiod då man utreds, får en diagnos och sedan behandling för cancer. Qing undersöker också om det finns effektiv behandling för att minska överriskerna för sådan stressrelaterad ohälsa.

En cancerdiagnos är en av de mest stressande händelserna man kan råka ut för i livet och vi vet sedan tidigare att cancerpatienter har ökad risk för stressrelaterad ohälsa, inklusive självmord. Tiden mellan första misstanken om en cancer fram till cancerdiagnos eller start på cancerbehandlingen är särskilt stressande, mest beroende på osäkerheten om den slutliga diagnosen.

Stress i den diagnostiska processen och påverkan på hälsan kan också gälla en större grupp – de som utreds för cancer men sedan inte får en cancerdiagnos.

I sin avhandling visar Qing att en pågående cancerutredning är associerad med ökad risk för ett spektrum av stressrelaterade hälsoutfall. T ex kan det handla om skador, psykisk sjukdom och hjärt-kärlsjukdom och detta gäller en stor grupp individer som utreds för möjlig cancer, oberoende vad den slutliga diagnosen blir. Eftersom det handlar om många människor innebär det också en stor sjukdomsbörda för samhället. Interventioner, såsom förskrivning av en låg dos aspirin, kan vara effektivt för att minska riskerna för sjukdom efter en cancerdiagnos.

Den 17 april försvarar Qing sin avhandling “Stress during cancer diagnostic workup”. Qings opponent är Professor Ping Qin från National Centre for Suicide Research and Prevention vid Oslo Universitet. Qings handledare är Fang Fang, Maria Schelin, Yang Cao och Pär Sparén.

Tid: 09:00

Plats: Föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/218473157

Via Skype for Business: https://ki-se.zoom.us/skype/218473157

Läs avhandlingen i KI:s öppna arkiv

Profile image

Qing Shen

Anknuten till Forskning

Kontakt

Qing Shen Anknuten till Forskning