Publicerad: 2022-06-22 15:57 | Uppdaterad: 2022-06-23 11:31

StratNeuro:s Retreat 2022

lag som deltar i checkpoint challenge utomhus
Ett av lagen som deltar i Checkpoint challenge under StratNeuros doktorandretreat 2022. Foto: Sara Coppi

Den 18-20 maj 2022 hade vi äran att stå värdar för den årliga StratNeuro-retreaten på Runö i Åkersberga. Årets upplaga var speciell eftersom många av oss hade sett fram emot att få träffas igen. Arrangörerna hade lagt ner extra mycket och hårt arbete för att göra detta möte produktivt och minnesvärt.

Närmare 250 deltagare från 15 av Karolinska Institutets (KI) institutioner och 11 core-faciliteter, samt från Umeå universitet (UmU) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Nytt initiativ

Nytt för i år var att ägna en hel dag åt StratNeuros doktorander. Doktorandretreaten ägde rum den 18 maj, dagen före huvudevenemanget.

 

gruppbild av deltagarna vid doktorandretreat framför konferensanläggningen
Gruppfoto StratNeuro PhD Retreat 2022, den 18 maj 2022. Foto: Johanna Mayer

Doktorandprogrammet bjöd på både workshops om visuellt berättande (visual storytelling) och forskingskommunikation, och avslutades med en session som handlade om karriär och yrkeskompetens och där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor till en panel bestående av forskare och företagsrepresentanter.

De sociala aktiviteterna bestod bland annat av en pubquiz, livemusik med Promenad Orquestern och en utomhusaktivitet där deltagarna fick bilda lag och tävla om att samla på sig så många "checkpoints" som möjligt på området genom att svara på frågor och utföra kreativa fotouppgifter.

gruppbild, pristagare, årets bild, collage
2022 StratNeuro doktorandretreat. Uppe till vänster: karriärsession; Nere till vänster: Promenad Orquestern; i mitten: vinnande laget i checkpoint challenge; till höger: ett av lagen deltar i Checkpoint challenge. Foto: Vasco Souza,Johanna Mayer,Sara Coppi

Under huvudevenemanget som ägde rum den 19 och 20 maj, hade fyra internationella huvudtalare bjudits in: Uğur Şahin, BioNTech & University Medical Center Mainz, Tyskland; Gaia Tavosanis, U. Bonn, Tyskland; David Nutt, Imperial College London, Storbritannien, och Megan R. Carey, Champalimaud Center for the Unknown, Portugal.

gruppbild huvudevenemanget, den 19 maj.
Gruppfoto StratNeuro Retreat 2022, den 19 maj 2022. Foto: Vasco Souza

Föreläsningarna från de olika institutionerna vid KI, KTH och UmU (som ägde rum under Plenary sessions och parallella Break-out sessions) täckte ett brett spektrum av neurovetenskapliga ämnen inom StratNeuro.

gruppbild, pristagare, årets bild, collage
StratNeuro Retreat 2022. I mitten: Uğur Şahin. Från vänster till höger övre raden: Megan Carey, Johan Lundberg presenterar en av break-out sessionerna; David Nutt. Från vänster nedre raden: Gaia Tavosanis, publiken i konferenssalen, networking under postersessionen. Foto: Vasco Souza

Det var intressant att få lära sig mer om KI:s roll i och samarbete med The European University of Brain and Technology - NeurotechEU, och Joana Pereira, den vetenskapliga samordnaren för alliansen på KI, förklarade vad den europeiska universitetsalliansen betyder för KI samt den forskning, utbildning och finansieringsmöjligheter som finns.

Huvudtalaren, Professor Gaia Tavosanis, från universitet i Bonn som också är en NeuroteckEU-partner, var inbjudan som forskningsreprentant.

Under posterblitz-sessionen gav de tio deltagarna både roliga och kreativa presentationer på max två minuter som sammanfattade deras posters. Publiken fick sedan rösta fram den bästa blitzpresentationen i kategorierna preklinisk och klinisk/translationell.

Postersession var även den en höjdpunkt. Närmare 140 forskningsposters presenterades, samt 11 posters från några av de centrala core-faciliteterna och infrastrukturen som tjänar neurotvetenskapen.

Juryn bestod av Sara Wilson (UmU), Federico Iovino (KI), Christian Göritz (KI) och Tobias Granberg (KI) som genom ett maraton av posterläsningar lyckades välja fram den bästa postern i varje kategori.

Mötet avslutades med tillkännagivandet av pristagarna. Stort tack till juryn och grattis till 2022-års pristagare.

Motiveringar

pristagare poster och posterblitz
Pristagare StratNeuro Retreat 2022. Övre raden från vänster: bästa prekliniska postern av Wei Li; bästa kliniska/translationella postern av Kristoffer Månsson. Nedre raden från vänster: bästa prekliniska posterblitzen av Marina Slashcheva; bästa kliniska/translationella posterblitzen av Nona Rajabi. Foto: Konstantinos Meletis

Bästa poster, kategori preklinisk: A9

"Characterisation of submucosal neuron classes in the mouse small intestine", av Wei Li (KI).

Motivering: "Extremt fascinerande och nytt ämne, samspel mellan tarm och hjärna och identifiering av en ny uppsättning neuroner i tarmen. Affischstruktur: mycket tydlig och lätt att följa, resultat indelade i tre sektioner baserat på specifika syften, självförklarande siffror."

Bästa poster, kategori klinisk/translationell: G2

"Moment-to-moment brain signal variability reliably predicts psychiatric treatment outcome", av Kristoffer Månsson (KI).

Motivation: "det här arbetet visar övertygande att nuvarande praxis för efterbearbetning av fMRI faktiskt tar bort en hel del biologisk meningsfull data som har prediktivt kliniskt värde. Det kan påverka hur vi ställer in och analyserar fMRI-data för att öka vår förmåga att fånga patologi."

Bästa Blitz, kategori preklinisk: J12

"Mapping of brainwide and cell type specific projections of the mouse prefrontal cortex", av Marina Slashcheva (KI).

Bästa Blitz, Clinical/Translational kategori: J3

"Searching for Imagined Visual Content Using a Closed-Loop Brain Computer Interface", av Nona Rajabi (KTH).

Årets bild för StratNeuro Retreat 2022

"Microglia (grön och röd) ) surrounded by infiltrated macrophage (grön) in mouse hippocampus. Markörer: Iba-1 (grön), Tmem119 (röd) och Hoechst (blå)", av Alejandro Lastra Romero (KI).

årets bild
Till vänster: årets vinnare av "StratNeuro-bild 2022", Alejandro Lastra Romero (foto: Konstantinos Meletis). Till höger: Alejandro Lastra Romeros vinnarbild: Microglia (grön och röd) surrounded by infiltrated macrophage (grön) in mouse hippocampus. Markörer: Iba-1 (grön), Tmem119 (röd) och Hoechst (blå). Foto: Konstantinos Meletis

”Runner-up” för bästa bild

"Neurons in love. Zeiss LSM700, 20x förstoring. Grön: MAP2, Röd: CASK, Blå: Hoechst", av Francesca Mastropasqua (KI).

Efter ett oerhört lyckat retreat ser vi nu fram emot 2023! Datum och plats meddelas inom kort.

årets bild
Till vänster: på andra plats för "årets StratNeuro-bild 2022", Francesca Mastropasqua (foto: Konstantinos Meletis). Till höger: Francesca Mastropasquas bild: Neurons in love. Zeiss LSM700, 20x förstoring. Grön: MAP2, Röd: CASK, Blå: Hoechst. Foto: Konstantinos Meletis

2022 års retreat finansierades av StratNeuro, och medfinansieras av doktorandprogrammet i neurovetenskap vid Karolinska Institutet (för doktorandretreat-dagen).

Doktorandprogrammet 18/6

Doktorandevenemanget arrangerades av Johanna Mayer, Sara Coppi, Anna Canal Garcia, Konstantinos Ampatzis och Vasco Sousa. (Johanna och Sara är representanter i styrgruppen för doktorandprogrammet i neurovetenskap och Anna är representant på NVS-avdelningens doktorandråd).

Huvudprogrammet 19-20/6

Det huvudsakliga retreatevenemanget arrangerades av Gilad Silberberg, Gonçalo Castelo-Branco, Karin Jensen, Ulrika Marklund och Vasco Sousa.