Publicerad: 2023-03-01 17:36 | Uppdaterad: 2023-03-01 17:41

Stort VR-anslag för att möjliggöra kliniska studier inom precisionsmedicin

Dekorativ bild
Illustration: Getty Images

En grupp forskare vid bland annat Karolinska Institutet, SciLifeLab och Karolinska universitetssjukhuset tilldelas totalt 14,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Det fyraåriga anslaget ingår i Vetenskapsrådets satsning på forskningsinfrastruktur och syftar till att tillgängliggöra nya teknologier för kliniska studier inom precisionsmedicin.

Totalt tilldelas sex infrastrukturprojekt, fördelat på fem lärosäten, drygt 57 miljoner kronor, varav det KI-ledda projektet får det enskilt största anslaget.

Det projektet leds av Päivi Östling, forskare vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet och en av forskningsledarna för Precision Medicine Capability på SciLifeLab. Flera andra parter inom klinisk genomik och precisionsmedicinskinfrastruktur är också inblandade, inklusive Clinical Genomics på SciLifeLab, Genomic Medicine Sweden, Centrum för kliniska cancerstudier på Karolinska universitetssjukhuset och Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK), som är ett samarbete mellan KI och Karolinska universitetssjukhuset.

– Vi är mycket glada och ödmjuka för förtroendet och finansiering till denna stora utmaning. Dagens kliniska prövningar behöver i ökande grad molekylära analyser, som till exempel genomik för att matcha patienter till studier. SciLifeLab erbjuder i dag ett stort utbud av molekylära metoder och nu kan vi börja anpassa dessa till kliniska studier nationellt, säger Päivi Östling.

Medlen tilldelas som en del av Vetenskapsrådets ”bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur”, vilket syftar till att uppmuntra forskare till att delta i uppbyggnaden och utvecklingen av forskningsinfrastruktur. Tanken är att forskningsinfrastruktur i ökad omfattning ska tillgängliggöras och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor.