Publicerad: 2020-09-24 11:33 | Uppdaterad: 2020-10-12 15:55

Stort FORMAS-anslag för studier av luftföroreningar i Indien

Petter Ljungman, enheten för miljömedicinsk epidemiologi vid IMM har tilldelats 20 miljoner SEK för projektet ”Klimat, hälsa och luftföroreningar i Indien (CHAIR-India): Vägen framåt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen”.

I projektet studeras sambandet mellan luftföroreningspartiklar samt temperatur och hälsa i Indien. Avancerade exponeringsmodeller för luftföroreningar och temperatur skapas för hela Indien som beräknar dagliga nivåer under 12 års tid för varje 1x1 km yta baserade på mängder av datakällor bl a inklusive satellitdata, mätstationsdata, emissionsdatabaser och markanvändningsdata som processas genom maskininlärningmetoder. Exponeringarna länkas sedan till hälsodata från en mängd hälsostudier. Syftet är att utveckla ett program för att kvantifiera hälsoskadliga effekter av luftföroreningar och stigande temperaturer till följd av klimatförändringar i ett av världens folkrikaste länder med extrema luftföroreningsnivåer och temperaturer för att uppnå Agenda 2030s hållbarhetsmål inom klimat, luftföroreningar, och hälsa.

Finansieringen sker via FORMAS särskilda utlysning ”Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen” för forskningsprojekt med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda, vilket är ett av forskningsrådets största satsningar någonsin. Mer om utlysningen. 

Kontakt

Profile image

Petter Ljungman

Senior Forskare