Publicerad: 2014-10-10 09:00 | Uppdaterad: 2014-10-10 10:14

Stödjeceller reparerar hjärnan efter stroke

Forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet har upptäckt en tidigare okänd mekanism genom vilken en grupp stödjeceller i hjärnan som kallas astrocyter bidrar till nyproduktion av nervceller efter en stroke. Resultaten, som bygger på studier i möss, publiceras i tidskriften Science.

Den syrebrist som uppstår i hjärnan vid en stroke innebär att en del nervcellerna skadas och dör, något som i värsta fall kan skapa ett långvarigt handikapp i form av motoriska, sensoriska och kognitiva problem. Men i den nu publicerade artikeln visar forskarna för första gången hur en grupp stödjeceller i nervsystemet, astrocyter, efter en stroke börjar bilda nya nervceller i den skadade delen av hjärnan.

I den djurmodell för stroke som användes blockerades mellersta hjärnartären, vilket ofta sker vid stroke hos människor. Detta gav upphov till en skada i första hand i striatum, som är en del av storhjärnan. Med hjälp av genetiska metoder för att kartlägga vad som hänt med cellerna, kunde forskarna visa att astrocyter i detta område bildade omogna nervceller som sedan utvecklades till mogna nervceller.

Reglerar omvandlingen

Forskarna har också identifierat den signalmekanism som reglerar omvandlingen av astrocyter till nervceller. I en frisk hjärna är denna mekanism aktiv och hämmar omvandlingen så att astrocyterna inte skapar några nya nervceller. Efter en stroke släpper hämningen och astrocyterna kan starta processen och börja bilda nya nervceller.

Forskningsledare har varit professor Jonas Frisen vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet. Studiens förstaförfattare är Jens Magnusson, doktorand i Jonas Friséns grupp. Forskningen har finansierats genom anslag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Tobiasstiftelsen, Hjärt-Lungfonden, Karolinska Institutets strategiska forskningsprogram inom stamceller och regenerativ medicin (StratRegen), EU-projektet TragetBrain, Torsten Söderbergs Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Publikation

A latent neurogenic program in astrocytes regulated by Notch signaling in the mouse
Magnusson JP, Göritz C, Tatarishvili J, Dias DO, Smith EMK, Lindvall O, Kokaia Z, Frisén J.
Science, online 10 October 2014