Publicerad: 2015-12-30 10:36 | Uppdaterad: 2016-01-20 13:54

Stöd för att stamceller kan reparera döende synceller

Forskare vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet har för första gången framgångsrikt transplantaterat mänskliga näthinneceller, framställda från stamceller, till ett människolikt öga. Forskarna har utvecklat en unik metod för att framställa mogna näthinneceller från embryonala stamceller. När cellerna därefter transplanterats till en människolik djurmodell skyddade de mot makuladegeneration. Studien publiceras i Stem Cell Reports.

Som den vanligaste orsaken till förlust av den centrala synskärpan och lässynen hos äldre människor i västvärlden är åldersrelaterad makuladegeneration en folksjukdom. Ögonsjukdomen beror på att stödjecellerna bakom näthinnan, de så kallade retinala pigmentepitelcellerna, sakta dör, något som i sin tur innebär att de celler i näthinnan som man ser med, tapparna och stavarna, också dör. Sjukdomen har två former, en våt och en torr form. Den våta formen går numera att bromsa med läkemedel, men 90 procent av patienterna har den torra formen som än så länge saknar verkningsfull behandling.

- Våra resultat visar att det finns stöd för att behandlingen med stamceller även kan fungera på patienter med den torra men hittills inte behandlingsbara formen av makuladegeneration, säger ögonläkaren Anders Kvanta som lett försöken tillsammans med stamcellsforskarna Fredrik Lanner och Outi Hovatta.

Läs mer om forskningen i en artikel i Medicinsk Vetenskap

Publikation

Xeno-Free and Defined Human Embryonic Stem Cell-Derived Retinal Pigment Epithelial Cells Functionally Integrate in a Large-Eyed Preclinical Model.
Plaza Reyes A, Petrus-Reurer S, Antonsson L, Stenfelt S, Bartuma H, Panula S, et al
Stem Cell Reports 2016 Jan;6(1):9-17