Publicerad: 2021-02-09 10:02 | Uppdaterad: 2021-02-09 10:03

Stockholms stad satsar på att höja kompetensen hos arbets- och fysioterapeuter inom äldreomsorgen

Just nu deltar tre arbets- och fysioterapeuter inom äldreomsorgen i Stockholms stad i Karolinska Institutets 1-åriga magisterutbildning i demensvård. Vi träffar några av dessa deltagare för att höra vad utbildningen betytt för deras kompetensutveckling och för deras arbetsplats.

Moa Karlsson arbetar som arbetsterapeut på vård- och omsorgsboendet Mälarbacken i Stockholm. Via hennes arbetsplats fick hon veta att hennes arbetsgivare, Stockholms stad, erbjöd sina anställda möjligheten att gå Karolinska Institutets magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter. Utbildningssatsningen syftade till att höja vård- och omsorgskvaliteten för de äldre och deras närstående i Stockholm.

- Jag tyckte att utbildningen var intressant då jag var sugen på att fördjupa mig inom demensområdet. Jag kände att det var ett stort åtagande med tanke på att det är en utbildning över 2 år och på engelska. Men jag kände samtidigt att detta var ett erbjudande som jag inte kunde missa, förklarar Moa.

Moa Karlsson
Moa Karlsson. Foto: N/A

Fördjupade kunskaper som kan användas på en gång

Moa har inte haft anledning att ångra att hon valde att gå utbildningen. Då utbildningen är på distans och på halvfart finns det en stor flexibilitet som passar yrkesverksamma. Moa valde att avsätta en dag i veckan där hon mer fokuserat kunde ägna sig åt studierna. Hon tycker att man får vara beredd på att lägga engagemang och avsätta tid, men att om man har man möjlighet till det så är det otroligt givande. Hon upplevde att hon snabbt vande sig vid det engelskspråkiga utbildningsmaterialet. Moa tycker också att det är stor skillnad att studera nu jämfört med när hon tidigare utbildade sig till arbetsterapeut.

- Nu när jag är yrkesverksam ser jag samband på ett annat sätt. Jag får nytta av studierna på en gång. Grundutbildningen till arbetsterapeut är dessutom ganska bred och det är därför spännande att få fördjupa sig i ett område som jag har stort hjärta för. Utbildningen ger också många tillfällen till reflektion kring etiska frågor som vi möter dagligen, säger Moa.

”Jag har fått så mycket kunskap, så många nya idéer om hur man kan hjälpa människor med demens.”

Jenifer Lozada

Jenifer Lozada
Jenifer Lozada. Foto: N/A

Jenifer Lozada är en annan deltagare i Stockholms stads utbildningssatsning. Jenifer, som arbetar som fysioterapeut på Stureby vård- och omsorgsboende, upplever att hon under dessa två år ändrat fokus i sitt arbete som fysioterapeut:

- Jag har blivit bättre på mitt jobb. Jag har fått så mycket kunskap, så många nya idéer om hur jag kan hjälpa människor med demens. Jag har börjat känna att jag verkligen kan min grej! Jag känner mig helt enkelt säker i min roll som fysioterapeut, poängterar Jenifer.

Tack vare studierna har Jenifer fått en annan förståelse för hur demenssjukdom påverkar kroppen och hur man som fysioterapeut kan välja rätt åtgärd till dessa personer:

- Jag har utvecklat mitt bemötande av patienterna och jag har även förbättrat min förmåga att handleda personalen på min arbetsplats. Jag kan på ett helt annat sätt vägleda medarbetare till att prova olika alternativ, säger Jenifer.