Publicerad: 2014-04-25 11:13 | Uppdaterad: 2018-02-13 16:14

Stenålderns jägare/samlare assimilerades av samtidens jordbrukare

Nya forskningsresultat från ett internationellt team lett av forskare vid Uppsala och Stockholms universitet visar på nya sätt att förstå stenåldersmänniskors demografiska historia. Analyser av genomet hos kvarlevor från elva Skandinaviska stenåldersindivider visar att jägare/samlare upptogs och blandades med lokala jordbrukare och att jägarna/samlarna var färre än jordbrukarna. Studien har publicerats online i tidskriften Science och från Karolinska Institutet deltog Professor Per Hall.