Publicerad: 2019-02-05 11:15 | Uppdaterad: 2019-05-15 09:07

Stefan Fors beviljades bidrag från Vetenskapsrådet

Stefan Fors

Vetenskapsrådet tilldelade totalt 2 871 750 kr till Stefan Fors för åren 2019-2021 inom programmet "Internationellt samarbete inom GENDER-NET Plus Co-Fund".


Stefans projekt: "Könsskillnader i förändring: Hälsa och vård i olika födelsekohorter" (FUTUREGEN):

Kvinnor lever i genomsnitt längre än män, men har paradoxalt nog fler hälsoproblem. I hög åplder konsumerar kvinnor mer vård och omsorg än män, samtidigt som de också bidrar med mer informell vård och omsorg till sina anhöriga. Hälsa, vård och omsorg utgör alltså centrala exemepel på hur åldrandet skiljer sig mellan kvinnor och mån. Inom ramen för FUTUREGEN kommer vi att studera könsskillnader i: (i) häls och (ii) sannolikheten att ge och få vård och omsorg bland äldre personer i Europa och Kanada.

FUTUREGEN syftar till stt förstå hur försvagade GENder-ojämligheter i häls- och vårdgivande/miottagande utvecklas över generationer i samband med kulturella och sociala sammanhang och individuellarealiteter, och hur de identifierade könsskillnader kan utvecklas under framtiden.

Nuvarande könsskillnader inom hälsa och omsorg kan bero på dagens förhållanden och hur människor lever sina liv. Båda förändras, men vi vet lite om hur dessa förändringar formar hälsa och omsorg och kan därför inte förutsäga eller förbättra framtida könsskillnader. Minskar den ojämlika hälsan mellan män och kvinnor när kvinnor uppnår större ekonomiskt oberoende? Kommer förändrade kulturella normer innebära att framtida generationer av äldre män kommer att ge mer omsorg? Hur är könets ojämlikhet i hälsa och vård kopplad till socioekonomiska förhållanden? Eftersom män och kvinnor har fått bedöma sin hälsa själva på olika sätt, vilka hälsoåtgärder undviker könsfördelning? För att svara på dessa frågor för Europa och Nordamerika bygger det tvärvetenskapliga FUTUREGEN-teamet på medlemmarnas sakkunskap för att 1) ​​tillämpa nya kvantitativa metoder på internationella dataset och 2) få äldre människors egna åsikter genom intervjuer.