Publicerad: 2011-01-18 00:00 | Uppdaterad: 2014-03-19 17:25

SSRI stöd för att bryta negativa tankemönster

Utöver nedstämdhet lider deprimerade personer ofta av förändrade minnesfunktioner och tenderar att uppmärksamma och låsa sig fast vid negativa situationer. Forskare vi Karolinska Institutet har nu identifierat molekylära mekanismer som indikerar att vissa antidepressiva läkemedel kan underlätta omlärning vilket kan bryta negativa tankemönster, exempelvis genom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Studien, som publiceras online i vetenskapstidskriften Molecular Psychiatry, är gjord på råttor. Forskarna konstaterar att en form av så kallat SSRI-preparat, som förenklat verkar genom att hämma återupptaget av signalsubstansen serotonin i hjärnan, har gynnsam effekt på emotionell inlärning och värdering av negativt laddade situationer. Denna effekt kunde inte ses med det undersökta tricykliska antidepressiva preparatet, som är en äldre form av antidepressivt läkemedel.

– Vi har också identifierat viktiga farmakologiskt tillgängliga molekyler som är tänkbara måltavlor i utvecklandet av framtida antidepressiva läkemedel särskilt riktade mot försämrad kognition, säger docent Per Svenningsson vid Centrum för molekylär medicin (CMM) som lett studien.

Publikation

Emotional memory impairments in a genetic rat model of depression: involvement of 5-HT/MEK/Arc signaling in restoration.
Eriksson T, Delagrange P, Spedding M, Popoli M, Mathé A, Ögren S, et al
Mol. Psychiatry 2012 Feb;17(2):173-84