Publicerad: 2020-06-10 16:36 | Uppdaterad: 2020-06-10 16:37

Sprututbytesprogram effektivt för att minska injektionsrelaterat riskbeteende

Skademinimeringsprogram, som sprututbytesprogram, är ett effektivt sätt att minska injektionsrelaterat riskbeteende hos både kvinnor och män som injicerar droger, visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Porträtt av Niklas Karlsson.
Niklas Karlsson, institutionen för global folkhälsa.

”Min avhandling handlar om hur man kan förebygga hepatit och hiv hos personer som injicerar droger i Sverige, där sprutbytesprogram är ett effektivt sätt i att uppnå detta. Jag har också undersökt varför Sverige, till skillnad från andra länder, inte startade dessa bevisligen verksamma program under 23 år”, säger Niklas Karlsson, nydisputerad forskare vid institutionen för global folkhälsa. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

”Personer som injicerar droger är en heterogen grupp som på grund av lagar, stigma och diskriminering ofta är svåra att nå både för vård och forskning, och som genom sitt drogbruk är extra riskutsatta för hiv och hepatit C. Forskning kring hur man bäst kan förebygga riskbeteenden och smittsamma sjukdomar i denna grupp är eftersatt, framför allt för kvinnor.

Med undantag för Region Skåne så har tillgången till sprututbyte för att minska risken för hepatit och hiv varit extremt låg i Sverige, jämfört med nästan alla andra europeiska länder. Utökning av dessa program hindrades länge av resurs- och tidskrävande processer, till exempel ett kommunalt veto mot att starta programmen. Även aktörer som principiellt motsatte sig programmen, ofta av ideologiska och moraliska skäl, bidrog till detta. I takt med att kunskap, forskning och erfarenhet kring programmen växte, ändrades också förutsättningarna för att starta fler program och idag är 17 av 21 regioner antingen igång med program, eller planerar att starta nya.

Våra studier visar också att framför allt kvinnor, unga personer, de som injicerar amfetamin och hemlösa som injicerar droger, är särskilt riskutsatta. Vidare, att sprututbytesprogram effektivt minskar injektionsrelaterat riskbeteende för både män och kvinnor, men att kvinnorna hade större benägenhet att stanna kvar i programmet.”

Hur kan resultaten bidra till att förbättra människors hälsa?

”För att nå personer som injicerar droger krävs att fler så kallade skademinimeringsprogram startas, som till exempel sprututbyten, då dessa når och effektivt minskar riskerna för hiv och hepatit hos dessa personer, och framförallt kvinnor som injicerar droger i Sverige.  

Vår forskning visar även på att programmen behöver skräddarsys för att möta behoven hos både kvinnor och män, för att förhindra smittspridning och öka möjligheterna att nå FN:s mål att eliminera hepatit C och hiv i Sverige till 2030.”

Kontakt