Publicerad: 2024-02-26 13:35 | Uppdaterad: 2024-02-29 16:11

Sophia Hober ny ordförande för KI:s konsistorium

Sophia Hober, professor, ordförande KI:s konsistorium
Sophia Hober, professor, ordförande KI:s konsistorium. Foto: Privat

Regeringen har fattat beslut om att från och med den 1 februari 2024 utse Sophia Hober till ordförande för KI:s konsistorium. Hon ersätter Göran Stiernstedt som blir ordförande för Karolinska Universitetssjukhusets styrelse.

Sophia Hober är professor i molekylär bioteknik vid KTH och har varit ledamot i KI:s konsistorium sedan 1 maj 2020. Hennes mandatperiod för ordförandeskapet i KI:s konsistorium sträcker sig till och med den 30 september 2024.