Publicerad: 2015-09-29 08:00 | Uppdaterad: 2016-05-02 16:44

Smärta och empati har gemensamt ursprung i hjärnan

En ny studie, där forskare från Karolinska Institutet deltagit, visar att den smärta vi känner själva och obehagsupplevelsen när vi ser någon annan ha ont – och reagerar med empati – har ett gemensamt ursprung i hjärnan. Resultaten publiceras online i tidskriften PNAS och bekräftar tidigare rön inom forskningsområdet.

Bild på Predrag Petrovic– Det här är en hypotes som fördes fram första gången för runt tio år sedan i en studie i Science, men som varit starkt omdebatterad sedan dess. Vi har nu belyst frågan på ett nytt sätt och våra resultat talar för att smärta som man känner själv och det obehag man upplever då man ser någon annan utsättas för smärta, vilket är grunden för upplevelsen av empati och därför kallas för empatisk smärta, tycks ha samma ursprung i hjärnan. Resultaten tyder på att vi verkligen upplever andras smärta delvis genom vårt eget smärtsystem, säger Predrag Petrovic, läkare och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

I den aktuella studien, som leddes av professor Claus Lamm vid universitetet i Wien, Österrike, undersökte forskarna upplevelsen av egen och andras smärta hos 102 personer, samt även den underliggande hjärnaktiviteten med hjälp av så kallad funktionell magnetresonansavbildning (fMRI). Man vet sedan tidigare att placebobehandling (det vill säga behandling med ”sockerpiller utan någon farmakologisk verkan) kan minska en smärtupplevelse och att denna effekt är beroende av hjärnans eget morfinsystem, varför hälften av deltagarna behandlades med ett placebopreparat.

Det framgick då att placebobehandlingen förändrade upplevelsen och hjärnaktiviteten på ett likande sätt, vare sig det rörde sig om en riktig smärtupplevelse eller en ”empatisk smärta”. I ett andra steg i studien kunde forskarna också visa att om man blockerar kroppens eget morfinsystem med läkemedlet naltrexon så minskar både smärtupplevelsen och den ”empatiska smärtan”. Med andra ord verkar både den ”äkta” smärtan och den ”empatiska smärtan” regleras på sammas sätt i hjärnan vid placebo behandling. Forskningen har finansierats med anslag från Vienna Science and Technology Fund.

Publikation

Empathy for pain is grounded in self pain: Evidence from placebo analgesia and its opioidergic regulation
Markus Rütgen, Eva-Maria Seidel, Giorgia Silani, Igor Riecansky, Allan Hummer, Christian Windischberger, Predrag Petrovic, and Claus Lamm
PNAS, online early edition 28 Sept – 2 Oct 2015, doi: 10.1073/pnas.1511269112