Publicerad: 2023-11-07 19:14 | Uppdaterad: 2023-11-09 08:34

Sju KI-forskare får anslag från SSMF

Dekorativ bild.
Illustration: Getty Images.

SSMF (Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning) vänder sig till forskare inom alla medicinska områden och stödjer grundforskning såväl som tillämpad forskning. Hösten 2023 har sju forskare från Karolinska Institutet beviljats anslag.

SSMF:s Consolidator Grant är ett femårigt anslag på motsvarande 2 200 000 kronor per år. Anslaget ger framstående forskare möjligheten att stärka sin position som självständiga forskare. 

De forskare från KI som beviljats SSMF:s Consolidator Grant 2023 är:

Michael Landreh vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Carl Sellgren vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

SSMF Starting Grant 

SSMF:s Starting Grant är ett etableringsstöd för yngre forskare inom medicin. Anslaget ger 1,7 miljoner kronor per år under fyra år, bland annat för lönemedel som forskare.

De forskare från KI som beviljats 2023 SSMF:s Starting Grant är:

Onur Dagliyan vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Camilla Engblom vid institutionen för medicin (Solna).

Nikolas Herold vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

William Nyberg 

Bahira Shahim vid institutionen för medicin (Solna).