Publicerad: 2022-10-04 14:42 | Uppdaterad: 2023-01-18 13:35

Fem KI-forskare får anslag från SSMF

Illustration av en hand som ger et mynt till en annan hand som håller i en glödlampa.
Foto: PIxabay

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) har delat ut totalt fem anslag till forskare på Karolinska Institutet. Anslagen ger både framstående forskare möjligheten att stärka sin position och ger etableringsstöd år yngre forskare.

SSMF:s Consolidator Grant är ett femårigt anslag som ger framstående forskare möjligheten att stärka sin position som självständiga forskare. De forskare från KI som beviljats SSMF:s Consolidator Grant 2022 anslag är:

SSMF:s Starting Grant är ett etableringsstöd för yngre forskare inom medicin. De forskare från KI som beviljats 2022 SSMF:s Starting Grant anslag är: