Publicerad: 2023-08-16 20:26 | Uppdaterad: 2023-08-16 20:30

Självmordsförsök under pågående depression är kopplat till högre dödlighet

Photo of man holding his head in his hands.
Depression är den ledande orsaken till funktionsnedsättning världen över. Foto: iStock

Ny forskning från Karolinska Institutet som publiceras i JAMA Psychiatry visar hur självmordsförsök under pågående depression är associerat med högre dödlighet, samt sämre funktionsnivå.

Enligt WHO led cirka fem procent av den vuxna befolkningen i världen av depression år 2021, och depression är förknippat med ökad dödlighet. Suicidtankar och suicidförsök utgör ett av flera diagnoskriterier för depression.

Porträtt av Johan Lundberg.
Johan Lundberg. Foto: Martin Stenmark

– Men vi vet inte tillräckligt om hur den grupp av patienter som faktiskt gör ett suicidförsök skiljer sig från de övriga, varken på patientnivå eller för samhället i stort, säger studiens försteförfattare Johan Lundberg som är professor i psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet samt överläkare vid Norra Stockholms psykiatri.

Resultaten av den populationsbaserade observationsstudien som innefattade över drygt 150 000 deprimerade personer visar att de patienter med depression som också hade gjort suicidförsök under den studerade depressionsperioden hade mer än dubbelt så hög dödlighet oavsett orsak, jämfört med de deprimerade personerna utan registrerade suicidförsök.

Somatiska sjukdomar var inte vanligare i gruppen med personer som gjort suicidförsök, vilket tyder på att onaturliga orsaker som olyckor och självmord var de främsta bidragen till den ökade dödligheten.

– Dessa fynd visar att omhändertagandet av just denna grupp behöver utvecklas, säger Johan Lundberg.

Oftast yngre som gör suicidförsök

Studien visar också att patienter med depression som gjort suicidförsök var yngre och oftare hade andra psykiatriska problem, som ångest och beroende. Viktiga riskfaktorer för suicidhandlingar inom ett år efter starten av en sjukdomsepisod av depression var tidigare suicidförsök, substansbrukssyndrom, ångest och sömnstörningar.

Denna patientgrupp skulle kunna gynnas av ett särskilt omhändertagande:

– Vården bör systematiskt utvärdera effekten av användning av behandlingar som till exempel litium, som kan förväntas minska risken för dödlighet i denna patientgrupp, säger studiens sisteförfattare Clara Hellner som är professor i barn- och ungdomspsykiatri samt FoUU-direktör i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Forskningen finansierades av Region Stockholm och Janssen-Cilag AB. Fyra av artikelförfattarna är anställda av Janssen-Cilag AB.

Publikation

Determinants and Outcomes of Suicidal Behavior among Patients with Major Depressive Disorder: a Population-wide Cohort Study“, Johan Lundberg, Thomas Cars, Erik Lampa, Katarina Ekholm Selling, Amy Leval, Anna Gannedahl, Mikael Själin, Carl Björkholm, Clara Hellner, JAMA Psychiatry, online 16 augusti 2023, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2023.2833