Publicerad: 2021-10-08 14:07 | Uppdaterad: 2021-10-11 11:29

Seminarium i Hans Roslings anda och med fokus på hållbar hälsa

Deltagare från konferensen
Det första Roslingseminariet som arrangeras av KI och WHO modererades av Stefan Swartling Peterson, Professor of Global Transformation for Health vid KI. Foto: Stefan Zimmerman

I oktober arrangerade WHO och Karolinska Institutet det första Roslingseminariet på temat ”Health Equity and Pandemics – a Moonshot for Sustainable Health”. Här betonades att vägen till hållbar hälsa går genom globalt samarbete och ett internationellt perspektiv där fokus ligger på världens allra mest utsatta.

Deltagare från konferensen
Rektor Ole Petter Ottersen talar under konferensen. Foto: Stefan Zimmerman

Roslingseminariet är en del av ett nyligen fördjupat samarbete mellan WHO och KI med syftet att bidra till FN:s globala mål. Här ryms även fyra samarbetscentrum för forskning inom hälsovård och katastrofmedicin, reproduktion, TBC och socialmedicin samt suicidprevention. 

–  Vi hoppas att Roslingsseminariet ska bli ett årligt evenemang där dagens fråga är hur vi ska bygga ett bättre och mer rättvist och hållbart samhälle efter pandemin? Ambionen är att inspireras av Hans Rosling när vi stakar ut en väg framåt för att tackla denna och framtida pandemier på vägen mot ett hållbart samhälle, säger Ola Petter Ottersen, rektor vid KI. 

Ett framsynt hälsogrepp

Under seminariet fångades deltagarnas uppmärksamhet särskilt av en trettio år gammal overheadbild. Ola Rosling hade funnit bilden bland sin fars gamla presentationsmaterial och menade att den visade på Hans Roslings framsynthet. 

Bilden ”Hälsogreppet” visar en öppen hand med text på vart och ett av de fem fingrarna. Texten beskriver grundförutsättningarna för hälsa: mat, vatten, social välfärd, materiell välfärd och hälso- och sjukvård. Ola Rosling har översatt begreppen till engelska: food, water, social protection, infrastructure och health care.

– Det går inte att rädda liv enbart med budskapet som ryms på lillfingret: hälso- och sjukvård. Du behöver alla fem fingrar för att lyckas, säger Ola Rosling, Gapminder Foundation. 

Deltagare från konferensen
Ola Rosling, Gapminder Foundation.  Foto: Stefan Zimmerman

Rosling betonade att vi måste nå de allra mest utsatta människorna, både på landsbygden och i städerna, för att minska den extrema fattigdomen i världen. Han menade att vi behöver skilja på den ekonomiska tillväxt som krävs för att ta dessa människor ur fattigdom och den tillväxt som motverkar hållbar utveckling. Som en måttstock i detta arbete lyfte han Sustainable Development Index.

Fokusera på världens kvinnor

Melinda French Gates, Bill & Melinda Gates Foundation, deltog under seminariet med en förinspelat tal där hon inledde med att dela med sig av sina minnen av Hans Rosling. Särskilt betonade hon hur vi måste använda information och data för att hitta vägen till ett hållbart samhälle. Hon pekade på hur fler och bättre insatser för att underlätta för världens kvinnor kommer att ge positiva effekter på hela den globala ekonomin. 

Deltagare från konferensen
Melinda French Gates, Bill & Melinda Gates Foundation. Foto: Stefan Zimmerman

– Covid-19 har blottlagt de ojämlikheter som existerat så länge i våra samhällen. Vi måste fokusera på kvinnorna, ge dem möjligheten att växa och utvecklas. På så vis lägger vi grunden till ett hållbart, välmående samhälle, säger Melinda French Gates.  

– Vi kan fråga oss vad Hans hade gjort efter pandemin? Inte tappat hoppet utan sett till datan som säger att vi måste fokusera på de mest utsatt och hjälpa dem komma på fötter. Det är också vår uppgift i dag.

Målbaserad transformering

I seminariet deltog även Mariana Mazzucato, University College London, vars bidrag betonade nödvändigheten att fokusera på målbaserat utvecklingsarbete. Hennes bok  ”Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism” gav undertiteln till årets Roslingseminarium. 

– Om vi ser samhällssektorerna som separerade silos så blir det omöjligt att transformera samhället i den riktning vi vill för att nå FN:s globala hållbarhetsmål, säger Mariana Mazzucato.

Deltagare från konferensen
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, WHO. Foto: Stefan Zimmerman

Seminariet modererades av Stefan Swartling Peterson, Professor of Global Transformation for Health vid KI. Han ledde bland annat ett samtal mellan Ole Petter Ottersen och Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, WHO. Här lyftes bland annat behovet av en starkare samverkan och den roll som WHO:s nyligen inrättade Science Council kan spela. 

– Samma ohållbara val som dödar vår planet dödar också människor. Vi måste leva inom de gränser som planeten tål, och vi behöver arbeta för att säkerställa människors, djurs och vår planets hälsa – samtidigt, säger Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, WHO.

Årets seminariet avslutades med en paneldebatt där även Soumya Swaminathan, Chief Scientist WHO, Rhoda Wanyenze, professor och rektor vid Makerere University School of Public Health (MakSPH) och Cesar Victora, professor emeritus i epidemiologi vid Federal University of Pelotas in Brazil deltog.