Publicerad: 2016-08-29 17:05 | Uppdaterad: 2022-07-15 12:20

Särskilda nervceller för gåshud och bröstvårtans reaktion

Det sympatiska nervsystemet har länge ansetts svara med samma respons oavsett typ av fysisk eller psykisk stimulans. Men i en ny studie från Karolinska Institutet, publicerad i tidskriften Nature Neuroscience, visar forskarna nu att systemet består av olika nervceller som reglerar specifika funktioner i kroppen, såsom vävnaders erektionsmuskler.

Det sympatiska nervsystemet är inte viljestyrt utan är mer eller mindre aktivt utan att vi är medvetna om det. Det underhåller en balans av kroppens funktioner och reglerar dagliga aktiviteter såsom till exempel rörelseaktivitet, födointag, kroppstemperatur och flykt- och kamprespons, så kallad ”fight-or-flight”.

Systemet har under lång tid ansetts vara ospecifikt, där det ger samma respons oavsett typ av fysisk eller psykisk utmaning. Tidigare försök har varit begränsade till studier av vissa organ eller några få celler och har därför inte definitivt kunnat visa om det finns specificitet i systemet där olika celltyper har olika funktioner.

Den aktuella studien är en storskalig analys av sympatiska nervceller vilket har gjort att forskarna kunde påvisa att det finns många olika typer av dessa nervceller, och att de olika typerna har olika funktioner.

Reglerar specifika funktioner

– Vi har visat att det sympatiska systemet består av många typer av neuron som reglerar specifika funktioner i kroppen. Bland annat visar vi att gåshud och erektion av bröstvårtan orsakas av neuron som är specialiserade att reglera just detta genom att styra erektionsmusklerna i dessa vävnader, säger Alessandro Furlan, studiens försteförfattare och forskarstuderande vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Att underhållet av en balans i kroppens funktioner i organ och körtlar inte styrs av en enda gemensam signal var ett relativt förväntat svar, men det som förvånade forskarna var att de kunde bevisa detta genom att visa att sympatiska nervceller är av olika typer. De specialiserar sig för de olika funktionerna och denna specialisering av neuronen bestäms av organen som styr dem.

– Idag finns all cellulär och molekylär information så framtiden blir mycket spännande när denna kunskap kan användas för att förstå hur detta system bildas under utveckling och hur de olika neurontyperna arbetar för att styra kroppens funktioner, säger Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi som har lett forskningsarbetet.

Studien har finansierats genom stöd från bland andra Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Cancerfonden.

Publikation

Visceral motor neuron diversity delineates a cellular basis for nipple- and pilo-erection muscle control
Alessandro Furlan, Gioele La Manno, Moritz Lübke, Martin Häring, Hind Abdo, Hannah Hochgerner, Jussi Kupari, Dmitry Usoskin, Matti S Airaksinen, Guillermo Oliver, Sten Linnarsson och Patrik Ernfors.
Nature Neuroscience, publicerad online 29 augusti 2016, doi: 10.1038/nn.4376.