Publicerad: 2008-06-16 00:00 | Uppdaterad: 2014-03-01 17:51

Samhällets inställning har liten betydelse för valet av sexpartner

En unik ny studie från Karolinska institutet visar att samhällets attityder har liten betydelse för om människor väljer att ha sex med personer av samma eller motsatt kön. Istället är det ärftliga faktorer och individens unika erfarenheter som starkast påverkar valet av sexualpartner.

Studien är den hittills största i världen, och har genomförts i samarbete med Queen Mary University of London. Mer än 7600 tvillingar (kvinnor och män) i åldern 20 -47 år från det svenska tvillingregistret svarade under 2005-2006 på frågor om hälsa, beteende och sexualitet. Sju procent av tvillingarna hade någon gång haft en sexpartner av samma kön.

– Undersökningen visar att familjens och samhällets attityder troligen har mindre betydelse för valet av sexpartners än vad som tidigare hävdats, säger docent Niklas Långström, en av forskarna bakom studien. Störst roll verkar istället genetiska faktorer samt individens unika biologiska och sociala förhållanden spela. Studier som denna behövs för bättre grundläggande förståelse av sexualiteten.

Slutsatserna gäller lika mycket varför man enbart har sex med personer av motsatt kön som varför man har sex med partners av samma kön. De är dock svårare att överföra till länder där icke-heterosexuellt beteende fortfarande är förbjudet.

Tvillingarnas delade miljö, inklusive familje- och samhällsattityder, förklarade 0-17% av valet av sexpartner, genetiska faktorer 18-39% och den unika miljön 61-66%. Till individens unika miljö räknas exempelvis omständigheter under graviditet och förlossning, fysiska och psykologiska trauman som olyckor, våld och sjukdomar, samt kamratkretsar och sexuella erfarenheter.

Publikation

Genetic and environmental effects on same-sex sexual behavior: a population study of twins in Sweden.
Långström N, Rahman Q, Carlström E, Lichtenstein P
Arch Sex Behav 2010 Feb;39(1):75-80